Prosadit do jednacího řádu zastupitelstva města Prachatice poslední slovo pro předkladatele návrhu chtěl při posledním jednání zastupitelů Jakub Nepustil (Živé Prachatice). „Bylo by vhodné, aby předkladatel ještě před hlasování dovysvětlil a odpověděl na případné dotazy a shrnul celou diskuzi,“ zdůvodnil Jakub Nepustil.

Prachatický starosta Martin Malý ovšem vysvětlil, že předkladatel návrhu není omezen časem. „Může tak návrh dostatečně vysvětlit,“ ujistil kolegy Martin Malý.

I pro předkladatele jakéhokoliv návrhu platí, že po vyčerpání dvojího vystoupení již nemá možnost reagovat na vznesené dotazy nebo argumenty. „Ostatní zastupitelé tak nemusí mít potřebné informace pro kvalifikované rozhodnutí,“ oponoval Jakub Nepustil.

Argumenty nebyly nic platné, koaliční zastupitelé návrh na doplnění jednacího řádu zastupitelstva nepřipustili. Souhlas se změnou vyjádřilo jen osm přítomných opozičních zastupitelů. Koalice byla šesti hlasy proti a pět zastupitelů se hlasování zdrželo.

Jednací řád:
- Prachatická koalice v dubnu 2019 schválila, že nikdo nemůže vystoupit v rozpravě k témuž projednávanému bodu programu více než dvakrát, a to po dobu tří minut.
- Jakub Nepustil chtěl doplnit, že předkladatel návrhu by měl možnost posledního slova před hlasováním.
- Koalice Nezávislí, ČSSD, ANO a KSČM s jeho návrhem nesouhlasí, pro bylo pouze osm opozičních zastupitelů.