K nim patří bydlení, voda a provozování vodohospodářského majetku města, oblast sociální péče a školství a zaměřit se chce i na zefektivnění práce radnice.
„Domnívám se, že je zcela evidentní, že po razantním navýšení nájmů se toto stalo jedním ze základních problémů lidí, kteří bydlí v městských bytech,“ uvedl lídr kandidátky ČSSD v Prachaticích Jan Klimeš s tím, že ČSSD jde především o to, aby se nájmy už v žádném případě nezvyšovali. „Budeme hledat i legislativní cestu, jak nájemné snížit. To záleží i na tom, jakým způsobem se bude vyvíjet práce Parlamentu ČR v této oblasti,“ dodal. Do voleb chce ČSSD v Prachaticích jít také s podporou individuální bytové výstavby. „Jde nám o to, aby v rámci změny územního plánu byly vytipovány takové lokality, kde bude město moci samo zasíťovat parcely, které by si mohli zájemci z Prachatic a blízkého okolí za rozumnou cenu koupit,“ tvrdí Jan Klimeš.
Druhým okruhem je pro ČSSD v Prachaticích otázka vody a provozování vodohospodářské soustavy ve městě. „Je známo, že již v loňském roce vypršela nájemní smlouva se současným provozovatelem ČeVakem a město hledalo možnosti, jak pokračovat dále. Nakonec v zastupitelstvu i přes náš odpor zvítězil názor pokračovat v současné nájemní smlouvě a hledat velkého generálního provozovatele. My máme zcela odlišný názor,“ upozornil Klimeš. Podle něho je v prvé řadě potřeba provést základní ekonomický audit a na základě něho začít provozovat vodohospodářskou soustavu jako městskou organizaci. „To znamená, vlastní vodu a vlastní provoz čističky odpadních vod. Chtěl bych ještě připomenout, že zde existují další vodní zdroje, které by se daly opravit a zahrnout do celé soustavy. Momentálně nejsou využívány jen proto, že jsou menší kapacity, nebo jsou zaneseny,“ doplnil Klimeš. Pokud se týká případného nového provozovatele v podobě městské společnosti, ta by fungovala na základě neziskovosti. „V současnosti ze zákona platí, že ať pronajmeme náš vodohospodářský majetek komukoli, může si vykázat zisk až šestnáct procent. Domníváme se, že je to zbytečné a vlastním provozem bychom vytvořili podmínky dalších pracovních míst jak pro management, tak pro techniky i dělnické profese v rámci servisu,“ zdůraznil Klimeš. „V případě propojení servisních služeb například s technickými službami, bychom na takovém spojení mohli jen vydělat,“ připojil další argument.
Třetím okruhem je oblast sociálních služeb a školství. „Chtěl bych připomenout, že ČSSD byla jednoznačně tím, kdo se postavil proti snížení kapacity jako prvnímu kroku ke zrušení Základní školy na Zlaté stezce. Jsme tedy pro zachování všech tří základních škol na území města a především chceme vytvořit podmínky, aby tyto školy měly i veškeré materiální podmínky pro zabezpečení školních vzdělávacích programů. Je pochopitelné, že v této oblasti budeme podporovat i rozvoj a chod městských domů s pečovatelskou službou. V rámci města nám půjde o zachování nemocnice Prachatice za systému současného zřizovatele a zachování kvalitní péče minimálně v rozsahu, jaký je nyní,“ slibuje lídr za ČSSD.
Čtvrtým okruhem je zefektivnění práce radnice. Podle Jana Klimeše je vždy na prvním místě profesionální přístup. „Osobně se domnívám, že drtivá většina pracovníků profesionální přístup má, ale přece jen jsme v situaci, kdy i na chod městského úřadu dopadá ekonomická krize a budeme muset šetřit. Dovedu si představit, že i bez razantních personálních změn jsme schopni, a to je běžné v každé organizaci, snížit provozní náklady na chod městského úřadu zhruba o tři procenta, která vidím jako reálná,“ domnívá se Klimeš.
Podle něho chce ČSSD v Prachaticích dále usilovat o to, aby byly bezpečným městem. „Chceme funkční městskou policii. Podporovali jsme a podporujeme její existenci a domníváme se, že v posledních letech prokázala zejména při krizových situacích svou funkčnost bez ohledu na její prvořadou náplň práce. V této souvislosti bych chtěl zdůraznit její preventivní činnost,“ sdělil dále předseda prachatické ČSSD.
Dalším, na co by se chtěla zaměřit, je péče o zeleň ve městě. „Při pohledu zpět za deset dvanáct let stromů ve městě prostě ubylo. Je logické, že velmi často to bylo ovlivněno regenerací panelových sídlišť. Na druhé straně je potřeba zvolit citlivější přístup při kácení a hovoříme-li o náhradní výsadbě, měly být přesně stanoveny lokality, abychom za deset let nezjistili, že je zde třeba znovu kácet,“ upozornil Klimeš a dodal, že je tudíž potřeba stanovit jasnou koncepci včetně funkce městského zahradníka, který bude mít toto jasně vymezeno ve své gesci a ponese za to plnou odpovědnost.
Obecně shrnuto se chtějí sociální demokraté v Prachaticích zaměřit na ty problémy, které obyvatele Prachatic nejvíce tíží. „Například na sídlištích vedle regenerace a oprav panelových domů je třeba řešit dopravní situaci v lokalitě na škvárovém hřišti. Ta je podle nás už na hranici únosnosti a její řešení by nestálo ani tolik peněz,“ domnívá se Jan Klimeš.
Dalším z dílčích cílů je podle něho pokračování oprav městské památkové rezervace s tím, že cílem nebude obecně nemovitosti prodávat. „Prostředky na jejich opravy lze v rámci různých zdrojů získat, i když toto bude zřejmě pro takové účely poslední volební období. Proč bychom například nemohli vytvořit část městského bytového fondu pro lidi, kteří budou svým způsobem hrdi na to, že bydlí v historickém centru města? Tak to funguje v řadě zemí dlouhá léta jako reakce na satelitní osady v blízkosti měst,“ věří Klimeš.
Pokud jde o základní cíl ČSSD v Prachaticích, je to zlepšení kvality života občanů. To ale znamená také vědět, kde na to vzít. „Dopady finanční krize jsou evidentní, i když určité oživení je patrno. Například propad příjmů v městském rozpočtu byl v předloňském i loňském roce několik desítek milionů korun. Nelze očekávat, že letos bude situace lepší. Spíše bude srovnatelná s loňským rokem, tedy v úrovni zhruba 25 milionů korun. Nicméně finanční prostředky teď ještě lze čerpat z dotací Evropské unie, ministerstva pro místní rozvoj a krajských prostředků. Logické je, že tyto prostředky by se daly využít například ještě k vyplnění hluchých míst na průmyslové zóně, i když zde už není mnoho k prodeji, a daly by se využít například ke kulturním akcím. Chápu, že to není nic příjemného, ale bude třeba šetřit a peněz nebude tolik, jako v minulých letech,“ uzavřel lídr kandidátky ČSSD Jan Klimeš.