Součástí těchto představení bude i hlasovací zařízení v publiku, díky kterému se senioři budou moci interaktivně rozhodovat o vývoji děje, což přispěje k lepšímu pochopení celé problematiky.

Projekt zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě má za účel zvýšení dopravní bezpečnosti seniorů, Snížení nehodovosti seniorů a rozšíření povědomí o této problematice, Seznámení se specifiky chování seniorů v provozu a doporučení opatření, jež přispějí ke zvýšení jejich bezpečnosti nejen na silnicích, Představení potenciálu moderních asistenčních systémů motorových vozidel, Připomenutí pravidel silničního provozu pro řidiče, cyklisty a chodce, Upozornění na zdravotní omezení vyplývající z věku účastníka silničního provozu, Informování o vedlejších účincích léků a dalších rizikových faktorech.
Tvářemi projektu a kampaně budou herečka Jaroslava Obermaierová a herec a zpěvák Jiří Štědroň.

Akce je realizována u nás za podpory Zdravého města Prachatice a SeniorPointu Prachatice. Projekt Senior bez nehod je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Dvě přednášky, na které si je třeba zarezervovat místa u koordinátorky Hanky RH+ Rabenhauptové na emailu: hana.rabenhauptova@mupt.cz a nebo prostřednictvím SMS na čísle: 724 188 864 proběhnou v Prachaticích 15. ledna 2018 od 9:30 a od 13:00 hodin v Domě Křižovatka u parku, Zlatá stezka 145, Prachatice.