Spolu s pozastavením partnerství s běloruským městem prachatičtí zastupitelé zároveň oficiálně odsoudili válečný akt agrese ze strany Ruské federace na svébytný stát Ukrajina, který je v rozporu s mezinárodním právem. „Zároveň vyjadřujeme plnou podporu a naprostou solidaritu ukrajinskému národu a představitelům ukrajinské vlády. Z toho důvodu zastupitelstvo uvolnilo prostředky na podporu Ukrajiny,“ píše se v usnesení prachatických zastupitelů. Na podporu Ukrajiny zastupitelé uvolnili milion korun, polovina částky bude poskytnuta na humanitární účely, polovinu pak město použije na hrazení nákladů spojených s ubytováním Ukrajinců, kteří uprchli před válkou do Prachatic.