Celkem se jednalo o 144 malých čtenářů, kteří se v průběhu první třídy naučili mimo jiných dovedností také číst. Kromě ZŠ Vodňanská 287, ZŠ Zlatá stezka 240 a ZŠ Národní 1018 se po třech letech této slavnosti zúčastnili také žáčci ZŠ Zlatá stezka 387, kteří potěšili všechny zúčastněné nádherným pěveckým i recitačním vystoupením.

Samotný slavnostní akt zahájil svým příchodem bubeník, který přivítal všechny přítomné rodiče a představil ředitelku Městské knihovny Prachatice Mgr. Hanu Mrázovou a její hosty. Pasovaní čtenáři převzali Pasovací glejt z rukou starosty Ing. Martina Malého, pogratulovala jim také vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu paní Jiřina Dolejšková, knihovnice oddělení pro děti a mládež a samotného pasování na čtenáře se ujal spisovatel Hynek Klimek.

S ním se prvňáčci nesetkali poprvé až při samotném pasování, ale již v dopoledních hodinách při besedách v knihovně, kdy jim pan Klimek vyprávěl příběhy pohádkových postav ze svých Strašidlářů. Jednalo se o příběhy více i méně hrůzostrašné, ale u dětí měly velký úspěch. Spisovatel Hynek Klimek, který vydal již 42 knih pro malé i velké čtenáře, není v Prachaticích neznámý. Na dvou dílech knížky O víle Majolence a profesorovi z Prachatic pracovaly s panem Klimkem jako spoluautoři také prachatické děti. A proto při slavnostním pasování víla Majolenka rozhodně nemohla chybět. Na začátku programu všechny přítomné přivítala jménem všech pohádkových postav, které se skrývají v knihovně v knížkách a ze svého košíčku nabízela dětem lízátka.

Na závěr programu se každá pasovaná třída odebrala za zvuku bubnu na Arkády radnice, kde se s Pasovacími glejty v rukou společně se všemi účastníky slavnosti vyfotografovala.

Školní rok se pomalu chýlí ke svému závěru a noví mladí čtenáři si mohou do svého prázdninového kufru zabalit nějakou z knížek z fondu Městské knihovny Prachatice.

Lucie Jiraňová, MěK Prachatice