O kulturní vystoupení se postaraly děti z Mateřské školy na Skalce. Děti, které starosta Martin Malý přivítal, se narodily na jaře letošního roku. Další vítání občánků se uskuteční ve čtvrtek 12. listopadu.