Obor klinické farmacie je v České republice relativně mladý a pracovišť této odbornosti je zatím asi jen padesát, většinou ve fakultních nemocnicích. Nově má klinického farmaceuta také Nemocnice v Prachaticích. Hlavním cílem zřízení nového pracoviště je zvyšování kvality a úrovně poskytované péče pro pacienty. Úkolem klinického farmaceuta je dohlížet na správnou terapii pacientů v oblasti podávaných léčiv. „Po podrobném prostudování chorobopisu pacienta a výsledků laboratorních a jiných vyšetření doporučuji případné úpravy medikace. Rozebírám podávaná léčiva z pohledu jejich správné indikace a zdravotního stavu pacienta, sleduji případné interakce mezi všemi podávanými léčivy, jejich správnou dávku a způsob podání. Zohledňuji při tom i tělesné proporce pacienta, abnormality vstřebávání, metabolismu a vylučování každého léčiva. Vytipovávám případné nežádoucí účinky léčiv a snažím se jim předcházet,“ popsal svou práci klinický farmaceut Nemocnice Prachatice Miroslav Gros. Klinický farmaceut pomáhá lékařům všech odborností přizpůsobit každému pacientovi podávání léků na míru s ohledem na jeho věk, zdravotní a tělesný stav i kognitivní schopnosti.

Vítězný tým soutěže Medik roku 2024.
Titul Medik roku 2024 putuje z Prachatic do Hradce Králové

Mimo to je klinický farmaceut pomocníkem zdravotnického personálu v otázkách správného zacházení s léčivy. Dohlíží na správné skladování léčiv na odděleních, jejich úpravu před podáním i na samotné podávání pacientům. Při přípravě injekčních a infuzních roztoků sleduje slučitelnost jednotlivých složek roztoků nebo jejich stabilitu v roztoku při úpravě. Při podávání sondou dohlíží na zachování účinnosti léčiva. Hlídá i správný způsob předepisování, aby nedocházelo k lékovému pochybení a nesprávným záměnám léčiv. „Jako klinický farmaceut neprovádím změny v medikaci pacientů. Tato rozhodnutí náleží pouze ošetřujícím lékařům. Vydávám ale závazná doporučení pro lékaře a další zdravotnický personál a za jejich správnost nesu i právní odpovědnost,“ vysvětlil Miroslav Gros. Klinický farmaceut bude spolupracovat na zajištění bezpečné a účinné léčby především na lůžkových odděleních nemocnice, bude ale k dispozici i lékařům ambulancí formou konzilií.

Zákulisí nemocniční lékárny v Prachaticích.
Lékárníci v nemocnici slavili, pozvali kolegy na prohlídku laboratoří

Klinický farmaceut je povinen dodržovat platné doporučené a důležité jeho neustálé vzdělávání se a hledání nových zdrojů a důkazů v odborné literatuře. V České republice není dostatek farmaceutů se specializací klinické farmacie, aby pokryli svou činností všechna zdravotnická zařízení. Prachatická nemocnice proto umožnila získání specializace bývalému vedoucímu nemocniční lékárny Miroslavu Grosovi. Na místo klinického farmaceuta nastoupil od 1. května na pozici klinického farmaceuta a ve funkci vedoucího lékárníka ho vystřídal jeho kolega PharmDr. Václav Předota.

Klinický farmaceut Miroslav Gros.Klinický farmaceut Miroslav Gros.Zdroj: Nemocnice PrachaticeMiroslav Gros

- Vystudoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Po ukončení studia v roce 1997 nastoupil do Nemocnice Prachatice, a.s., ve které i nadále pracuje.

- V roce 1999 získal atestaci v oboru Praktické lékárenství a Osvědčení ČLnK pro výkon funkcí vedoucího lékárníka a odborného zástupce.

- V roce 2005 získal atestaci v oboru Nemocniční lékárenství a v roce 2023 atestaci v oboru Klinická farmacie.

- Do dubna 2024 byl vedoucím lékárníkem prachatické nemocniční lékárny. Od května 2024 přestoupil na nově vzniklé pracoviště klinické farmacie v Nemocnici Prachatice, a.s.

- Je členem České lékárnické komory, České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně a České odborné společnosti klinické farmacie.