Nové vedení města v čele se starostou Janem Bauerem slíbilo přiblížit se více moderní době, a tak z jednacího řádu zastupitelů zmizel časový limit. Dokumenty pro jednání si najdou na městském webu a mohou tak zjistit, kdy a zda vůbec jejich žádost dostanou zastupitelé na stůl. V případě strategických dokumentů si je mohou nejen přečíst, ale také prohlédnout prezentace i s poznámkami. Při dalším jednání pak mohou vznést dotaz, proč to radnice řeší tak či onak, nebo přijít s nápadem na nové řešení.

Právě diskuze s lidmi se při jednání prachatických zastupitelů odehrála v pondělí historicky poprvé, bývalý starosta Martin Malý totiž prostor pro obyvatele města při jednání zastupitelů odmítal s tím, že za ním chodí na radnici nebo své dotazy klidně vznesou při setkání v ulicích města. Šlo o třetí jednání v novém volebním období. A dotazy lidé měli. Zastupitelé si ověřili, že obyvatele města zajímá nejen možnost mít novou Městskou knihovnu, ale také dokončení obchvatu města, který má vést do Nádražní ulice, a také využití Letního kina v Prachaticích.

Knihovna už měla být dávno, ta současná nevyhovuje

Právě prostory Městské knihovny v Prachaticích jsou nejen podle profesionálních knihovnic nevyhovující. Dotaz na to, zda někdy bude nová knihovna vznesla při jednání paní Beata Pešková: "Jaký je plán s městskou knihovnou. Současné prostory jsou nejen pro starší obyvatele nevyhovující, nemají možnost si knížky vybrat přes internet a dostat se tam je pro starší komplikované. Mladí lidé zase nemají ani studovnu." Navázala na nedávnou informaci z prachatické radnice, že projekt na rekonstrukci bývalé hasičské zbrojnice, který připravilo ještě minulé vedení města pod vedením Martina Malého byl finančně podhodnocen. Ještě před touto otázkou Martin Malý předal starostovi Janu Bauerovi žádost o svolání mimořádného jednání zastupitelů právě ke knihovně a jejímu financování.

Jan Bauer si stojí za tím, že náklady na knihovnu jsou v projektu podhodnocené. Podle nezávislých odborníků totiž rekonstrukce vyjde na 150 milionů korun oproti původním devadesáti. Bývalé vedení města také zajistilo dotaci ve výši 68 milionů korun. To je podle Jana Bauera příliš málo na dofinancování z městského rozpočtu. Martin Malý ho okamžitě ujistil, že dalších deset milionů korun může město získat na devadesát devět procent z jiného dotačního titulu. Projekt je sice dotažen téměř ke stavebnímu povolení, ale podle Jana Bauera není dobře připraven.Každopádně Jan Bauer ujistil všechny přítomné, že v projektu se bude pokračovat a poslední slovo budou mít zastupitelé nejdéle za tři týdny.

Obchvat města nebo Kralova vila?

Dotaz, jak je na tom případná dostavba obchvatu města, který končí u Veronika Habichová se přišla zastupitelů zeptat, jak to bude s obchvatem Prachatic.Veronika Habichová se přišla zastupitelů zeptat, jak to bude s obchvatem Prachatic.Zdroj: Deník/Jana Vandlíčkováželezničních přejezdů v Nebahovské ulici od Veroniky Habichové. Upozornila na to, že spolek Živá vila požádal o zapsání vily na seznam kulturních památek. "Vy jako ODS ale podporujete obchvat, jak tohle chcete řešit," dotázala se. Jan Bauer uvedl, že koalice se shodla na tom, aby se v projektu obchvatu města pokračovalo. "Varianty od Jihočeského kraje existují a už v pondělí o nich budou diskutovat radní, to že jsem nebyl informován o žádosti o zapsání, mě mrzí, ale to už jsme si s kolegyní Barborou Koritenskou vyříkali," uvedl s tím, že usnesení rady města bude známé už v pondělí 6. března.

Podle Barbory Koritenské ale je projekt přeložky tak, jak je, není realizovatelný. Předem totiž avizovala, že ve chvíli, kdy vyprší území rozhodnutí, které je pro případnou stavbu potřeba, podá spolek žádost o zápis Kralovy vily na seznam kulturních památek. Barbora Koritenská se veřejně omluvila, že o zápisu předem neinformovala a uvedla, že je nutné teď diskutovat o tom, zda má přeložka, tak jak je namalovaná smysl, nebo zda je možné najít lepší řešení tak, aby se zachovala vila a zároveň jsme kvalitně vyřešili dopravu.

Jak zorganizovat akci v Letním kině?

Třetí dotaz od předsedkyně Seniorů ČR v Prachaticích Zdeny Hrůzové směřoval k Letnímu kinu. "Senioři by chtěli areál Letního kina začlenit do pořádání svých akcí, ale nevíme jak a za kolik peněz," zeptala se. Letní kino má v současné době v pronájmu městská organizace Kulturní a informační služby města a o možnostech proto diskutuje vedení města a KIS. "Letní kino jsem vůbec nechtěl, pro nás je to outěžek, ale provozujeme ho," řekl s nadsázkou. Dodal, že dubnovém jednání zastupitelů už by mohl mít k dispozici další informace.

Při pondělním jednání zastupitelů se potvrdilo, že lidé zájem diskuzi se zastupiteli mají, i když je Jan Bauer předem upozornil, že pokaždé se nemusí povést jejich dotazy zodpovědět. "Může dojít i na odpovědi písemné," řekl. To nic nemění na tom, že lidé z Prachatic dostanou šanci při každém jednání zastupitelů vždy od 16.30 hodin.