Prachatičtí radní schválili vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat nejen plánem činnosti sítě zdravých měst. Koordinátorkami projektu se staly místostarostka Hanka Rabenhauptová a vedoucí odboru životního prostředí Marie Peřinková. V jejich režii bylo i první veřejné projednávání. Místostarostka všechny srdečně přivítala a poté již Marie Peřinková představila návštěvníkům nejdůležitější body projektu.
Jednání si nenechali ujít zástupci místních seniorů, zdravotně postižených, místního centra ekologické výchovy Dřípatka či Základní školy Zlatá Stezka v Prachaticích. Výjimečné setkání navštívili také tajemník Městského úřadu v Prachaticích Karel Pašek či vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy Ivana Jeřábková.

Místostarostka všechny vyzvala, aby jí přednesli své návrhy, jak vylepšit v rámci projektu město.
„Budova centra je již ve velice špatném stavu. Určitě bychom uvítali například výměnu oken,“ navrhoval Vlastislav Kašpar z Centra ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích. Centrum má v plánu přispět v projektu tradičními akcemi jako je například Vítání ptačího zpěvu na jaře.
Ředitelka Základní školy Zlatá stezka v Prachaticích naopak upozornila na stále se zhoršující bezpečnost v okolí školy. „Potřebovali bychom kamerový systém. Protože se začínáme setkávat s vandaly, kteří se stále častěji pohybují kolem školy,“ popisovala ředitelka.
Všechny náměty zapisovala Marie Peřinková na tabuli a již po chvíli bylo všem jasné, že jeden papír stačit nebude. Návrhů bylo stále více a více.
Senioři by rádi uvítali ve městě například více oddychových míst pro odpočinek a došlo také na diskusi ohledně přemostění kovových schodů v Osecké ulici. Mezi další náměty patřila také zeleň či chodníky ve městě.
Po bezmála hodinovém projednávání projektu místostarostka poděkovala všem návštěvníkům a pozvala je do sálu Národního domu, kde bude 8. října oficiálně projekt představen.
„Musím se přiznat, že jsem nečekala tak hojnou účast. Velice mě to potěšilo. Šlo nám především o to, získat konkrétní návrhy, jak vylepšit naše město. Tolik námětů mě mile překvapilo,“ zhodnotila Hanka Rabenhauptová.

Podle prachatického starosty Jana Bauera se město zapojilo do projektu Národní sítě zdravých měst hlavně z toho důvodu, že může nabídnout jiným městům nové nápady a inspiraci. "Pro zdravé město děláme různé akce jako jsou například soutěže o nejhezčí balkon či zahradu, zapojujeme se do Evropského dne mobility, Dne bez aut, Dny bez úrazu, Pět dní pro neziskový sektor a další," upřesnil Bauer.

Díky začlenění města do sítě zdravých měst májí Prachatice o něco větší šanci získávat externí finanční prostředky na realizaci těchto pro občany zajímavých akcí. "Nejde ale jen o peníze, ale také o dobrou propagaci našeho města," uvedl Bauer.

Strom sympaťák

Hned jako první v rámci projektu tak město vyhlásilo regionální kolo ankety strom roku s názvem "O největšího stromového sympaťáka města Prachatice". Vítězný strom pak bude přihlášen do celostátního kola soutěže. "V případě úspěchu v něm by pak strom byl zdrama ošetřen a došlo by k vysázení nových stromů ve městě," upřesnil prachatický starosta. Anketní lístky budou k dipozici na několika místech jako jsou školy, školky, úřad, knihovna, DDM nebo Kulturní a informační služby města. Jejich odevzdávání je ale časově omezeno, a to do 30. září letošního roku. Vítěz pak bude vyhlášen 20. října, kdy je Den stromů.

V letošním roce pro usnadnění navrhla tři stromy komise, jde o Liliovník tulipánokvětý u prachatického archivu, buk lesní ve stejné lokalitě a jilm horský v ulici Zlatá stezka.

Pro příští roky pak budou moci navrhovat stromy sami obyvatelé města. V případě, že by měli svého favorita, mohou poslat jeho fotografii, popsat o jakou dřevinu se jedná, kde se nachází a důvod, proč právě tento strom nominují. Podklady je nutné odevzdat na odbor životního prostředí. Tyto návrhy pak budou v příštích letech navrženy do ankety.

Regionální kolo ankety Strom roku 2009

Hlasovací lístek si můžete ve formátu doc stáhnout zde.