Firma, kterou si město najalo, připravuje Plán rozvoje města. Jeho součástí je i dotazník, který mohou obyvatelé vyplnit on-line na webových stránkách města, nebo si vyzvednout jeho tištěnou verzi na podatelně městského úřadu, v infocentru, městské knihovně ve výstavní hale a na pokladně plaveckého bazénu.

Dotazník se týká starších patnácti let s trvalým bydlištěm v Prachaticích a jeho místních část. „Žáci a studenti prachatických škol budou vyplňovat obdobný dotazník ve školách,“ poznamenal Martin Malý, starosta Prachatic.

Podle jeho slov totiž musejí mít v souvislosti s požadavky nové legislativy všechny obce do 30. června letošního roku zpracovaný Plán rozvoje sportu. Bez tohoto plánu nebude možné žádat o finanční podporu v této oblasti.

Výsledky dotazníkového šetření ovlivní budoucí směřování veřejné podpory sportu, rozvoj sportovní infrastruktury či realizaci sportovních programů a akcí pro veřejnost.