O práci v této souvislosti přišlo celkem osmnáct lidí, což se výrazně podepíše na vzestupu míry nezaměstnanosti v oblasti.
Starostu obce Jakuba Koželuha přitom nejvíce zaráží, že uzavření nepředcházela žádné debata. Bez zaměstnání je přitom v této chvíli desetina stálých  obyvatel  Nové   Pece v produktivním věku. A obec nebyla o zrušení manipulačního skladu navíc ani informována oficiální cestou.

„Kdybych se to nedozvěděl od lidí, kteří byli propuštěni, ještě bych to ani nevěděl. Zaráží mne, že to Správa parku provedla takto tichou cestou," uvedl Jakub Koželuh.

Podle něho už bylo uzavření manipulačního skladu projednáváno před několika lety, ještě za dob ředitele Františka Krejčího. Jan Stránský pak ale uzavření skladu zabránil. „A teď to přišlo zcela nečekaně, z ničeho nic. Nikdo s námi o ničem nejednal," zlobil se Jakub Koželuh. Ten prý už s ředitelem parku Jiřím Mánkem jednal o možném teoretickém řešení problému, všechny možnosti se mu ale zdály mnohem složitější, než by   bylo    ponechání   skladu v provozu. Deníku se Jiřího Mánka zastihnout nepodařilo, je na dovolené.