Problémy totiž působí řešení podvrtu pod železniční tratí pro budoucí napojení kanalizace a vodovodu. Jak uvedl po kontrolním dnu Jaromír Markytán z odboru investic MěÚ Prachatice, místo původně projektované plastové bude třeba potrubí uložit v ocelové chráničce. „Plastovou chráničku vzhledem ke geologickým podmínkám pod železniční tratí a poměrně vysokým nárokům na dodržení spádu není možné využít. Dojde tak k prodloužení termínu prací spojených s podvrtem, uložením potrubí a jejich dokončení,“ potvrdil Jaromír Markytán.

Vzhledem k nové situaci nemohl zástupce dodavatele při středečním kontrolním dni odpovědět, kdy bude s pracemi pokračovat. Město navíc muselo urychleně vyjednávat o změně materiálu chráničky i se Službou železniční dopravní cesty (SŽDC), předběžný souhlas už má.

Komplikace nastaly po vyhloubení startovací jámy určené pro podvrt. Na místo byla přizvána firma, která měla podvrt zajistit. Firma, která byla navržena projektantem a požadována SŽDC k provedení podvrtu a uložení potrubí, ale podle Jaromíra Markytána nedokáže s ohledem na geologické podmínky a nároky na spádovost práce provést. „Jedná se o jednu z mála firem v republice, která provádí protlaky plastovou chráničkou. Její zástupce sdělil, že v těchto podmínkách to není možné provést. Dodavatel stavby se proto musel spojit s jinou firmou, která bude schopna protlak provést ocelovou chráničkou. Má příslib, že během dvou týdnů by mohla nová firma nastoupit, nicméně vzhledem k dalším závazkům nebyla schopna přesný termín říct,“ doplnil Jaromír Markytán.

Pokud se týká další stavební činnosti a náhradního řešení dopravní obslužnosti celé lokality, platí i nadále to, že v části Pod Lázněmi je zprovozněna provizorní komunikace s provozem řízeným světelnou signalizací. Lidé z ulice Za Továrnou se ke svým nemovitostem dostanou po místní komunikaci z druhé strany z Krumlovské ulice. Pokud se podaří, aby nová firma nastoupila k pracím na podvrtu nejpozději do dvou týdnů, neměl by být ohrožen ani celkový termín dokončení akce.