Kontroloři zjistili, že firma postupuje dle nastaveného harmonogramu. V současnosti je již kompletně sejmuta původní krytina, zdemontováno původní oplechování včetně okapových žlabů a kotlíků a po celém obvodu opravované části střechy je provedeno přetažení střešní roviny přes hranu římsy, na níž byly uloženy původní okapy. Střecha je v celé své ploše opatřena hydroizolační fólií a pobita kontralatěmi. Nyní řemeslníci provádějí přípravné práce pro montáž oplechování úžlabí a říms a pro zahájení laťování.

Termín ukončení akce je 30. září letošního roku.

Zdeněk Kuncl