O jaké přeshraniční projekty se jedná? Zlatá stezka je nejdelší atraktivní turistická trasa v Česku i v Německu, Vychutnejte si venkov prezentuje regionální produkty z venkovských česko-bavorských příhraničních oblastí a Poznejte houby Šumavy zase představuje populárně-naučnou formou houby rostoucí v Bavorském lese a na Šumavě.

Poznáte i české a bavorské lidové tradice a sousední jazyk a zvyklosti. Manažerka projektu Zlatá stezka Eva Borsányi láká: „K vidění bude historický tábor s ukázkami života na Šumavě v době Keltů, Římanů a Germánů i historický průvod.“ Ten povede obcí a zahájí slavnosti. Programem bude provázet český lev Václav a bavorský lev Leopold.

Na pódiu vystoupí kouzelník Igor Kasalický, přednášky bude moderovat Michal Jančařík. Vystoupí Mladá dudácká muzika a bavorské Trio Schleudergang. Děti čekají historické a geografické kvízy i malířský workshop. Zúčastnit se můžete i vycházek za místní flórou. Akci ukončí ukázka bojů mezi jednotlivými družinami v dobových kostýmech.

Zlatá stezka je dlouhá 631 km, na české straně 289 km, z toho jihočeská měří 86 km a západočeská 206 km. „Kvilda leží na jedné z historických tras z Bavorska do Kašperských hor,“doplnila Eva Borsányi.

Kvildské slavnosti mají letos moto Sdílená krajina, sdílená historie. Obec zpřístupní nově otevřené Muzeum podmaleb na skle. Do něho i do Galerie Kvilda bude vstup zdarma. Na výstavách se seznámíte s historií šumavských obcí a poutními cestami.