„V rámci proticovidových opatření musela Správa NP Šumava omezit fungování svých středisek environmentální výchovy. Nechceme však ochudit děti, učitele ani rodiče školáků o zajímavou a hravou formu učení o jedinečnosti šumavské přírody,“ řekla Martina Kučerová vedoucí oddělení informačních středisek a středisek environmentální výchovy. „Když tedy děti nemohou docházet k nám na výukové programy a my nemůžeme jezdit do škol, přicházíme s řadou novinek na našem webu. Nabídka je velice široká a zahrnuje řadu studijních a současně hravých materiálů, které lze využívat jak při on-line výuce ve škole, tak pro samostatnou práci doma,“ dodala.

Na webu Správy NP Šumava je pro environmentální výuku vytvořena speciální sekce, kde je ke stažení i vytištění například více než osmdesát druhů „samoobslužných pracovních listů“ pro školy od mateřinek po základní. Listy se zaměřují na jednotlivé druhy živočichů a rostlin, ale zajímavá je též sada listů místopisných. Uživatelé tu naleznou také správná řešení. „Škálu samoobslužných pracovních listů neustále rozšiřujeme. Aktuálně přidáme témata k biotopům Národního parku Šumava nebo k významu tlejícího dřeva. Spousta dalších pracovních listů je v přípravě a postupně budou na našem webu přibývat,“ informoval lektor střediska environmentální výchovy ve Vimperku Stanislav Čtvrtník a doplnil: „V sekci Poznáváme hrou najdete didaktické a zároveň hravé plakáty, které také vychází jako příloha časopisu Šumava. Různorodá témata plakátů doprovází například luštění tajenek a práce s obrázky. Nejen interaktivní forma, ale také výjimečnost ilustrací a fotografií pomáhá ke snadnému poznávání přírody.“

Podzimní počasí. Ilustrační foto
Na Šumavě bude možná v týdnu tepleji než v Budějovicích

Enviromentální výchova Správy NP Šumava toho však nabízí o dost více. Zvídaví pozorovatelé Šumavy si mohou zkusit cestovat časem po otevření oddílu se srovnávacími fotografiemi vývoje lesa a všímat si přirozené obnovy horských smrčin. Historické snímky z archivu Správy NP Šumava v propojení se současnými fotografiemi pořízenými pracovníky národního parku nabízejí zajímavou podívanou a především se můžete přesvědčit, že samovolná obnova lesů funguje a je fascinující. „Z výsledků monitoringu vyplývá, že obnova lesů probíhá velice rychle. Po patnácti letech od gradace kůrovce je hustota obnovy trojnásobná. Odrůstající generace lesa je výškově rozrůzněná, což může každý sám sledovat na těchto unikátních fotografiích,“ řekl Martin Starý, náměstek odboru ochrany přírody.

Malé i velké „vědátory“ jistě potěší slovníček pojmů z oboru přírodovědy a ochrany přírody. Je doplněný názornými ilustracemi či fotografiemi a rychle pomůže pochopit odborné výrazy související nejen se šumavskou přírodou. Jsou zde k dispozici také sběratelské karty, návody na tvoření z přírodních materiálů i z papíru. Pozornost si zaslouží zbrusu nový materiál vydávaný Správou NP Šumava „Pracovní sešit ke knize Světem Šumavské přírody“. Pracovní sešit se přímo váže k jednotlivým kapitolám knihy a dokonce ji rozšiřuje o několik témat dalších. Tento materiál, který má uplatnění nejen v přírodovědných předmětech nebo v zeměpisu, vznikl díky projektové podpoře Státního fondu životního prostředí ČR. Zcela zdarma jej tak využívají ve výuce partnerské školy NP Šumava. „Jsme velice rádi, že můžeme zapojit pracovní sešit do výuky šestých a sedmých ročníků v naší škole. Pomáhá nám rozšiřovat učební látku přírodopisu s důrazem na šumavskou přírodu,“ uvedla Iva Karasová, zástupkyně ředitelky Základní školy TGM Vimperk.

Jan Mareš.
Jan Mareš osmdesátníkem: Odborník na šumavskou literaturu se dožívá jubilea

V rámci on-line nabídky výukových materiálů Správa NP Šumava nezapomíná ani na podporu jazykového vzdělávání. „Kromě pracovních listů v němčině nabízíme podporu výuky německého a anglického jazyka formou hravých pracovních listů, ze kterých se mohou žáci naučit nejen specifická slovíčka k různým tématům ze šumavské přírody. S přípravou materiálů nám pomáhá praktikantka z Bavorského lesa, a tak se naučíte i něco málo z bavorského dialektu,“ upřesnila Martina Kučerová.

Střediska environmentální výchovy nabízí řadu dalších didaktických materiálů pro všechny věkové skupiny v tištěné formě. Vybírat je možné v e-shopu NP Šumava. Materiály pro podporu on-line výuky na stránkách www.npsumava.cz (sekce „Navštivte Šumavu“ – „Ekologická výchova“) bude Správa NP pravidelně doplňovat, a to několikrát za měsíc.