„Rozsah v jednotlivých územích je různý. Záleží totiž na tom, kdy byla pozemková úprava zahájena. Šipoun je poslední část správního území, kde ještě úprava nezačala. Vlastníci pozemků v tomto území, kteří souhlasí s úpravami, by měli vyplnit patřičný formulář, který si mohou vyzvednout na místním úřadě,“ sdělil starosta městyse Karel Matějka.