Co vedlo majitele pozemku k takovému požadavku, starosta Bohumil Petrášek netuší. „Asi se takový přístup 
v dnešní době příliš nenosí, ale snad je to přetrvání vztahu ke svému městu a i k jiným hodnotám, než jsou jen peníze," uvedl starosta.

Podle vedoucího odboru bytového a hospodářského Martina Kalouse, který 
s vlastníkem o prodeji jednal, je ale požadavek na zachování hřiště historicky trvalý. „Jednáme s vlastníkem zhruba čtyři roky a zachování veřejného zájmu tam bylo vždy zmíněno. Ostatně to platí i po celou dobu, kdy si město tento pozemek pronajímá právě kvůli existenci sportovního 
i dětského hřiště," doplnil Martin Kalous.

Hřiště se nachází v horní části ulice Mírová v lokalitě Pod Pekárnou a není v právě nejlepším stavu. Podle Martina Kalouse město v minulosti chtělo stav zlepšit. „Vždy se od toho ale upustilo. Přestože máme pozemek pronajatý, chybí nám k němu vlastnická práva. A bez toho město nemůže, i když by chtělo, investovat vlastní prostředky," vysvětlil.