Buďto se ukáže, že nabídka není až tak zadarmo, nebo nabízený dar přinese obdarovanému více starostí, než užitku.


Poněkud kuriózní nabídku na převod pozemku museli řešit i ve Vimperku. Pozemek pod jednou z komunikací nakonec zastupitelé byli nuceni odmítnout. Předmětný pozemek nabízelo městu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), konkrétně se jedná o pozemek pod komunikací spojující obchvat na Strážný s křižovatkou na Fišerce. Mělo to ale jednu podmínku, jak už to u bezúplatných převodů bývá. Město by muselo doložit, že je vlastníkem předmětné silnice.


Jenomže se ukázalo, že skutečným vlastníkem komunikace je samo ŘSD. O převod, až se tato nesrovnalost vysvětlí, však město podle slov starosty Bohumila Petráška usilovat bude. „Nemohu mluvit za ŘSD, nicméně se domnívám, že situace je hodně podobná převodu komunikace Hrabice – Cejsice – Křesánov z majetku Jihočeského kraje. V tomto případě ŘSD zřejmě dotčenou komunikaci sice vyřadilo ze své evidence, jenomže mu zůstal pozemek a vlastní komunikaci už nikomu nepřevedlo. Ani město ji nemá ve svém pasportu komunikací a tudíž nemůžeme doložit vlastnictví něčeho, co nám nepatří," podotkl Bohumil Petrášek s tím, že to není historicky tak dlouho, co samo ŘSD tuto silnici opravovalo. A to by nedělalo, pokud by mu silnice nepatřila.


Pokud by došlo k urychlené dohodě s ŘSD o převodu komunikace na město, Vimperským by to dost pomohlo. „Jihočeský kraj totiž řeší možnost vybudování kruhové křižovatky na Fišerce a s ŘSD jakožto vlastníkem bylo v minulosti poměrně komplikované jednání při řešení majetkoprávních vztahů k vlastnictví pozemků pro budoucí kruhovou křižovatku mezi Lidlem a Penny Marketem. Dokud se tedy vlastnické vztahy nejprve k silnici nevyřeší, nemůžeme nic dělat," dodal starosta.


V případě křižovatky na Fišerce by měla být podle slov starosty situace o poznání lepší. „Většinou jsou tam pozemky ve vlastnictví města, Jihočeského kraje a ŘSD. Menší pozemky patří Jednotě, v čemž nevidím problém," doplnil k budoucímu řešení dopravní situace na Fišerce Bohumil Petrášek.