Přes proklamace, televizní a tiskové zprávy, že o tomto víkendu začala běžecká sezona a  údržba stop včetně Šumavské magistrály je finančně a organizačně zajištěna, NPŠ v oblasti Nové Pece a Stožce opět do poslední chvíle  prohrnuje páteřní cesty kvůli pozdnímu svozu dřeva na plánovaných běžeckých trasách. Z toho důvodu je místním samosprávám, i přes  sněhově příznivý začátek zimy, znemožněna jakákoliv snaha o jejich údržbu na značné části jejich území, neboť připravená rolba nemá po čem ani přejet, natož něco upravit.

A nejedná se o zanedbatelné jednotky km, které se dají někudy objet. Místní LS NPŠ se v této oblasti ani nesnažila najít nějaké řešení v podobě ponechání náhradních cest vhodných k tomuto účelu, ale pro jistotu odstranila sníh i z nich. Jelikož máme eminentní zájem na tom, aby zde byli návštěvníci s najížděním běžecký stop spokojeni a vraceli se nám, musíme již na tuto situaci reagovat.
Tento stav se totiž v této oblasti, patřící pod LS Stožec se sídlem v Nové Peci, opakuje již několik let a pokud to necháme být, nic se nezlepší.

Dotčené trasy se navíc nacházejí v oblasti, kde obvykle přemíra  sněhu nenapadne (dříve tu i odtává) a sezona zde není tak dlouhá, jako v jiných částech Šumavy. Takže jsme rádi za každý cm sněhu, který v této oblasti leží. Když nyní přišel NPŠ s novým generálním partnerem, mysleli jsme si, že už bude po problémech a všichni budou respektovat zájem všech, aby sponzorovaná Šumavská magistrála byla co nejdelší dobu sjízdná po celé garantované trase.

Stojí to nemalé finanční prostředky a kvůli neschopnosti zkoordinovat práce v lese se začátkem lyžařské sezony (i když není žádná mimořádná situace, polomy apod.), přichází úsilí všech zainteresovaných vniveč. Lyžař se samozřejmě nebude pídit po příčinách tohoto stavu, ale rovnou si řekne,  že ve Stožci a Nové Peci  jsou neschopní.

Ti, kdo mají zajišťovat údržbu lyžařských tras. Takže jejich oprávněný hněv a nespokojenost odnesou obce a podnikatelé.

Jsme přesvědčeni, že bez mediální reakce nad tím odpovědné osoby v Národním parku Šumava znovu pouze mávnou rukou a  stejná situace se bude opakovat i v dalších letech.

Za podnikatele v cestovním ruchu Karel Štěpany, Tomáš Kupsa a Milena Fudyová