„Tuto agendu, stejně jako úkony spojené v souvislosti s prodlužováním platnosti průkazů či s hlášenými změnami v rámci již povolených trvalých pobytů, vyřizuje od 1. ledna 2009 příslušný Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky,“ upřesnila tisková mluvčí oblastního ředitelství českobudějovické služby cizinecké policie Simona Daňková.

Zmíněný odbor ministerstva je také příslušný vydávat cizinecké pasy s biometrickými údaji a cestovní doklady pro azylanty.
Štěstí mají pouze ti cizinci, kteří si stihli požádat o povolení k trvalému pobytu v České republice ještě do posledního dne loňského roku. „Těm totiž ještě může vyhovět příslušný útvar cizinecké policie,“ uzavřela Simona Daňková.