Voda, jež se Netolicemi přehnala ve dvou vlnách, za sebou tehdy zanechala nejen zničené silnice nebo kanalizaci, ale v mnohých případech se podepsala i na obydlích lidí, kteří žijí v bezprostřední blízkosti místního rybníka nebo potoka. Ti v roce 2002 byli ze svých domovů kvůli bezpečnosti i evakuováni.
Aby se tak vyhrocená situace neopakovala, muselo se v posledních let udělat hned několik protipovodňových opatření. „V ohrožení byl i renesanční zámek Kratochvíle. Proto se opatření v minulém roce týkalo také výpustního zařízení zdejšího rybníka,“ vzpomněl starosta Netolic Oldřich Petrášek.
Jednou z největších investic bylo bezesporu i odbahnění rybníka Mnich, kde se do zásahu nashromáždilo ohromných sto padesát tisíc metrů krychlových bahna. Netoličtí si toto, při povodních nebezpečné, místo pohlídali i čidly, která mají hladinu stále pod kontrolou. „Na stav hladiny se mohou lidé podívat i na internetových stránkách. Když ale mluvím o opatřeních, v nedávné době bylo upraveno koryto Netolického potoka u obchvatu a přítoku v Němčičkách. Tady Povodí Vltavy provedlo vyčištění a úpravu a musím přiznat, že práce byly dokončené právě včas. V následujících několika hodinách totiž prudké deště zvedly hladinu potoka tak, že musel být vyhlášen první stupeň povodňové aktivity,“ mluvil o štěstí starosta.
Podle Petráška byla všechna provedená opatření nezbytná. „Když vzpomenu na srpen roku 2002, dnes by to bez těchto úprav už nešlo. Určitě nám velmi pomohla při menších deštích, které nás sem tam potrápily a do budoucna jistě i potrápí. Ale jak se říká, příroda je mocná a mnohdy nás dokáže pěkně překvapit. Proto nechci nic zakřiknout. Rozhodně ale děláme těmito kroky vše, co je jen možné,“ uzavřel Petrášek.