V uplynulých třech letech investovalo město hrubým odhadem kolem tří set milionů korun včetně DPH a dotací. Pro někoho je to hodně, pro jiného málo „Překvapuje mne to, ale v tom smyslu, že je to podle mého názoru málo,“ uvedl Pavel Dvořák a dodal, že v době, kdy řídil město on, byla tato částka téměř dvojnásobná. „Mám na mysli investice do Vimperku, včetně investic města, kraje či privátních,“ upřesnil s tím, že hodnotit čistě městské investice neuznává. „Práce vedení města je přitáhnout peníze i odjinud. Důležitý je ukazatel, kolik přišlo do města peněz nejen z jeho rozpočtu, ale i z evropských či jiných dotací a grantů, či z privátního sektoru,“ zdůraznil Pavel Dvořák.

Co se městu povedlo, a za co by jeho vedení pochválil? „Pochválil bych je za to, že se dodělala řada projektů, které byly rozdělány. Týkaly se Pěticestí, povodňových věcí, kompostárny včetně záležitostí na Homolce. Z nových projektů se pár věcí povedlo, pěkná je Zlatá stezka, dělaly se drobné věci kolem hřišť u školy,“ shrnul Pavel Dvořák.

A co se podle jeho názoru končícímu vedení města nepovedlo? „Za poslední čtyři roky se strašlivě plýtvá s městským majetkem v tom smyslu, že je celá řada nevyužívaných objektů a není jasné, co s nimi bude. Například lesárna dva roky stojí a neví se, co s tím dál. Lesárna jako komplex je nevyužita. Alespoň zastupitelstvo nikdy nepřijalo usnesení v tom smyslu, že by byl chlapecký internát využit na byty. Podle mého neexistuje usnesení, že by byly schváleny prostředky, že by měla být v objektu služebna městské policie a byty,“ tvrdí Pavel Dvořák. Připustil, že jako informace to na jednání zastupitelů sice zaznělo, nicméně na realizaci nejsou peníze.

Výtkami nešetřil na adresu vedení města ani v otázce realizace Areálu vodních sportů. „Hlasoval jsem pro to, aby bazén byl realizován. Projekt, který jsme předkládali za minulého vedení, počítal se stavbou najednou, nebo ve více navazujících věcech. Etapizace tak, jak je schválena, nedává záruku, že bazén bude v dohledné době hotov. Od začátku jsem říkal, že jak se kopne do země, musí být jasné financování dalších etap, to se nestalo a považuji to za obrovský problém,“ upozornil Pavel Dvořák s tím, že nezná cestu, jak dotáhnout v rozumné době areál do fáze zastřešení bazénu.

V posledních letech se podle něho nezlepšila ani otázka pocitu bezpečí ve Vimperku. „Se zájmem jsem si zrovna pročítal vyjádření vedení města tři roky zpátky, jak prý s Romy ve Vimperku není problém. Podle mne se situace nezlepšila, spíše naopak. Potíž je i v tom, že se vlivem chování některých lidí zhoršila celková image Vimperku, koho sem pak chceme nalákat,“ podotkl Pavel Dvořák.