U kostela v Prachaticích se sešlo celkem třináct poutníků, kteří se po krátké modlitbě před kostelem pod vedením P. Petra Plášila, prachatického vikáře, vydali do svahu Černé hory, aby vystoupali k Černohorské svážnici a k vrcholu Černé hory, kde dosáhli nadmořské výšky téměř 900 metrů. Dál klesli k Perlovické zatáčce, aby pak mírným stoupáním dorazili do cíle sobotní pouti.

Od 15 hodin prachatický vikář P. Petr Plášil sloužil poutní mši svatou věnovanou sv. Anně a jejímu manželovi sv. Jáchymovi, rodičům Panny Marie, tedy prarodičům Ježíše Krista. Svatá Anna je ochránkyní matek a manželství, šťastného porodu, patronkou horníků, mlynářů, truhlářů, tkalců, krejčích, provazníků, také čeledínů. Na oltáři kostela Sv. Anny na Fefrách je socha Sv. Anny, která vyučuje svoji dceru Marii. Přes ne úplně příznivé předpovědi počasí pouť nakonec byla bez deště.

Kostel sv. Anny na Fefrách je pozdně gotický, pochází z doby kolem roku 1458. V roce 1732 byl barokně přestavěn, v roce 1864 byl přestavěn jeho kůr a v roce 1899 opraven strop. Vnitřní zařízení pochází z první poloviny 18. století. V letech 2000-2004 v jeho interiéru došlo k odkrytí a restaurování pozdně gotických (po 1458, kol. 1500) a renesančních nástěnných maleb.

Hynek Hladík