Přírodní památka Cvičák (62 ha), která je na území bývalého vojenského cvičiště a rozkládá se na třech bezlesých vrcholech a zalesněné Liščí Hoře, je jedním z dvaceti maloplošných chráněných území CHKO Blanský les, stejně tak Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce (55 ha), a obě leží celé v katastru Českého Krumlova.