Jak dlouho platí vyhlášená amnestie a jakých zbraní se týká?

Vyhlášena byla s prvním dnem února a končí posledního července, trvá tedy rovných šest měsíců, což je dostatečně dlouhá doba. Týká se zbraní kategorie A, tedy zbraní zakázaných, což jsou například zbraně vojenské, zbraně s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu nebo s pevně vestavěnými laserovými zaměřovači. Pak kategorie B, což jsou zbraně podléhající povolení, jako pistole a revolvery.
Poslední skupinou je kategorie C, tedy zbraně podléhající ohlášení. Například lovecké kulovnice nebo brokovnice.

Co má tedy udělat člověk, jež takovou zbraň má a je podle zákona nelegálně držená?

Stačí s ní přijít na jakýkoliv útvar policie, není nutné s ní jezdit do Prachatic na službu pro zbraně a bezpečnostní materiál. Zbraň převezmou policisté proti potvrzení o převzetí do úschovy každé obvodní oddělení v místě bydliště dotyčného.

Musí člověk, který zbraň odevzdá do úschovy policie něco vysvětlovat?

Ne. V době amnestie se na nic neptáme a nesepisujeme žádný protokol. Pouze vystavíme ono potvrzení o převzetí zbraně do úschovy.

Více v tištěném vydání v pátek 13. února 2009.