Více než stovka návštěvníků se přišla rozloučit s končícím kalendářním rokem a pochutnat si na výborných pamlscích mistra pekaře Augustina Sobotoviče a jeho týmu pomocníků. Akci zahájil sám mistr pekař vzpomínkou na začátky pečení v Lenoře, poděkoval všem, kteří pečení v obci podporují, a všichni si pak společně zazpívali pekařskou hymnu Pec nám spadla. Pak již došlo na samotné pečení různých místních pamlsků.  Po houstičkách i česnekových plackách se jen zaprášilo, k dobré náladě přispělo i krásné počasí a hudební produkce skupiny Marnotratníci. Všichni si pak také slíbili, že se setkají hned na prvním pečení v roce 2013.