Podle Pavla Dvořáka, starosty města, se jedná o budovu ve tvaru písmeně T. „Zastupitelé se rozhodli prodat nemovitost a parcelu společnosti Přítomná minulost,“ upřesnil Pavel Dvořák. Město prodejem získá 2,15 milionu korun.

V areálu bývalých kasáren v tuto chvíli už volné budovy, které by mohlo město nabídnout případným zájemcům, nejsou. Disponuje tu ale i nadále pozemky. Jeden z nich, bývalé nástupiště vojáků, by mohlo časem sloužit k výstavbě rodinných domů. Město si v současnosti nechává zpracovat projekt, který by měl řešit napojení kasáren na městskou kanalizační síť s propojením do centrální čistírny odpadních vod.