Novela zákona stanovila, že odpovědnost za úraz na chodníku nese majitel komunikace a ne majitel přilehlé nemovitosti (jak to bylo dříve). Eviduje nyní pojišťovna zvýšený počet žádostí o odškodné za úrazy vzniklé na chodnících?
Pokud jde o hlášení z pojištění odpovědnosti, tak od začátku roku do včerejška máme zatím z Jihočekého kraje evidováno 12 případů, z Českobudějovicka jsou to tři. Česká pojišťovna (ČP) zaznamenala celorepublikově během uplynulých dnů sedmiprocentní nárůst v nahlašování případů, kdy se chodec zraní nebo si způsobí materiální škodu na neupraveném chodníku. Podle likvidátorů ČP jde více případů na vrub velkého množství sněhu. Nezpůsobila je letošní legislativní změna odpovědnosti za úklid chodníků.
Nahlašují lidé úrazy hned?
Škody, které se stanou na neupravených chodnících, lidé oznamují pojišťovnám většinou s určitým zpožděním. Obvykle se totiž zraněný soustředí na léčení svého úrazu a teprve poté na uplatnění své újmy. Pokud však mají lidé sjednanou i vlastní úrazovou pojistku, získají odškodnění také z tohoto pojištění.
Kolik žádostí o náhradu škody za „neuklizené“ chodníky bylo za minulou zimu?

Každý rok se v rámci pojištění odpovědnosti majitelů nemovitostí likviduje několik tisíc škod. Nejde ale pouze o škody způsobené sněhem. Patří sem i škody, za které majitel domu odpovídá celý rok. Toto pojištění kryje škody, za které vlastník nemovitosti odpovídá jako provozovatel domovních rozvodů plynu, vody, elektrické energie a podobně.
Kolik činí zhruba roční pojistné?
Roční pojistné u rodinného domu činí 300 – 400 korun, u čtyřpatrového činžovního domu by se roční pojistné pohybovalo kolem dvou tisíc korun. V této ceně je zahrnuta i odpovědnost za škodu jednotlivých členů sdružení vlastníků.
Setkává se v tomto pojišťovna s pokusy o pojišťovací podvody, případně kolik jich je řádově odhaleno?
Pojištění odpovědnosti není právě typem pojištění, kde se výrazně často vyskytují pojistné podvody, jako je tomu v pojištění motorových vozidel nebo majetku. Navíc u pojistných událostí z odpovědnosti se vychází z prohlášení minimálně dvou stran – majitele a poškozeného, takže se snadněji odhalí případné nesrovnalosti v údajích o vzniku či průběhu škody. I přesto občas detektivové ČP pokus o pojistný podvod odhalí.