Takovýto návrh na úpravu jednacího řádu se na zasedání zdejší samosprávy objevil již podruhé a ani tentokrát nezískal dostatečnou podporu zastupitelů. Pro totiž byla jen trojice z tuctu přítomných zastupitelů.

„Viděla bych to jako výhodu, kdyby šlo o způsob, jak pomoci zapisovatelce s pořizováním zápisu. Za tu dobu, co jsem ve funkci, nepřišla jediná výtka od ověřovatelů, že je něco nepřesně zaznamenáno. A měnit jednací řád rok před volbami není moc dobré,“ vysvětlila důvod, proč pro návrh nezvedla ruku, volarská starostka Martina Pospíšilová.

S požadavkem nahrávat jednání přišla před měsícem zastupitelka Dana Miková, která měla výhrady k zápisu z jednání. Ze dvou možností, tedy napadnout zápis či navrhnout řešení pro příště, si vybrala druhou variantu. Již v květnu však zastupitelé návrh odmítli a doporučili jej lépe připravit a dořešit technické a právní stránky věci. Nicméně ani to nepomohlo.

„Pracují s ním jinde a s dobrými zkušenostmi. Někde je pak přístupný na webu, slouží jako informace pro ty, kteří se jednání nemohli účastnit a v některých městech dokonce pořizují záznam audiovizuální. Zápis by pak mohl být stručnější. Zapisovatelka nemůže postihnout všechny detaily jednání a přesně zachytit každou formulaci. Rozhodně bych to neviděl jako nějaké hlídání zastupitelů a chytání za slovíčko,“ komentoval nepřijatý návrh volarský místostarosta Robert Pročka, který naopak pro pořizování zvukové nahrávky z jednání zastupitelů ruku zvedl.

Nicméně na jednací řád se sahat nyní nebude a další šance pro návrh přijde možná až po komunálních volbách.

Jaroslav Pulkrábek