Kdo před jednáním vimperských zastupitelů čekal jednoznačnou radu, co dál s poplatky ze vstupného, nedočkal se. Dohady nad smysluplností jejich vybírání a ekonomickou výhodností s tím spojených nákladů proti vybraným částkám,tak pokračují.
A bude se tak dít nejméně do září. V tom termínu totiž radní musejí předložit zastupitelům návrh změny obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích. Jisté je v tuto chvíli to, že výběr poplatků současným systémem ve výši pěti procent z vybraného vstupného není pro město ani pro provozovatele výhodný a obě strany zatěžuje nadbytečnou administrativou.
Vyplývá to z analýzy finančního výboru. Podle jeho předsedy a zastupitele Jiřího Caise by bylo vhodnější vybírat poplatek ze vstupného paušálně na základě jasně stanovené povinnosti vyplývající z dohody s provozovatelem zařízení. „Výše poplatku by se měla odvíjet od kapacity a procentuální teoretické využitelnosti sálu," uvedl Jiří Cais. Podle něho by odpadla dosavadní administrativní náročnost výběru poplatku jak pro pořadatele komerčních kulturních akcí, tak pro samotné město.
Jak ale v diskusi poznamenal Milan Straka, jenž provozuje ve Vimperku KD Cihelna a jednoznačně největší sál, pokud by poplatek vycházel podle něho z nepřesných údajů o kapacitě zbylých sálů, byl by opět nespravedlivý a bylo by lepší, pokud by byl tento poplatek úplně zrušen.