Podmínky pro přidělení bytu v Prachaticích totiž mimo jiného určují minimálně roční trvalý pobyt ve městě. Přesto existují možnosti, ve kterých může rada města rozhodnout o přidělení volného městského bytu i mimo výběrové řízení, případně nemusí rozhodovat vždy pouze nabídnutá výše nájemného.

Jakýchkoliv výjimek se ale prachatický starosta Martin Malý obává. Vidí v nich totiž nebezpečný precedent. „Město Prachatice je povinno starat se především o své občany. Není možné na jejich úkor řešit za soukromé vlastníky bytovou situaci jejich nájemníků, o kterých bychom nic nevěděli. Jen proto, že máme určitý počet neobsazených bytů, nemůžeme fungovat pro ostatní obce jako ubytovatel pro jejich obyvatele,“ upozornil starosta Malý.

Proto Prachatičtí před časem vrácením podmínky ročního trvalého pobytu zpřísnili pravidla pro přidělování bytů. Důvod byl podle Martina Malého předejít záměrnému stěhování problémových nájemníků odjinud do městských bytů v Prachaticích. „Po řadě z nich zůstaly městu dluhy na nájemném a špatná zkušenost i s narušenými sousedskými vztahy,“ upozornil starosta Prachatic.

Situaci manželů Svobodových ze Stožce ale vnímá jako skutečně mimořádnou a nutnou rychle řešit. Jenomže nemohla nastat v horší chvíli. O přidělení bytu mimo výběrové řízení, případně zohlednit zvláště mimořádnou sociální situaci, může pouze rada města. Ta současná svůj mandát počítá na dny a těžko říci, zda by byla vůbec schopna či ochotna se ještě před schválením nového složení rady sejít a ve věci rozhodnout. I když, ustavující jednání zastupitelstva Prachatic se koná až 3. listopadu, takže teoreticky by na to čas byl.

Pokud by přidělení bytu Svobodovým mělo být projednáno až novou radou v rámci posouzení nabídek aktuálního výběrového řízení, nestalo by se tak s největší pravděpodobností před 21. listopadem. Právě do tohoto termínu totiž musí zájemci o aktuálně vybrané volné byty doručit své žádosti a nabídky.

Ty posuzuje bytová komise s doporučením radě ke konečnému rozhodnutí. „Jsem ale přesvědčená, že vše je možné řešit. Každopádně současná zátěž oběma manželům ve vysokém věku rozhodně na zdraví nepřidá,“ upozornila vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Prachatice Jaroslava Hauptmanová.