Tu v lednu 2007 poškodil orkán Kyrill a i přes statické zajištění opravu potřebuje. Jediné, co stále chybí, jsou peníze.
O příspěvek na opravu věže se proto nyní uchází město Volary na kraji. Podle starostky Martiny Pospíšilové k tomu využijí vhodný grant, který vypsal Jihočeský kraj. „Rada města schválila podání žádostí o grant Jihočeského kraje, kterým bychom v případě přidělení chtěli uhradit část nákladů spojených s opravou věže hasičské zbrojnice a také s další etapou oprav v kapli svatého Floriána na místním hřbitově,“ doplnila starostka.

Opravu věže hasičské zbrojnice prozatím odsunul nejen nedostatek financí, ale také nutný projekt. Vedení města totiž bylo nuceno potom, kdy původně vybraný projektant práce na projektu nedokončil, vybrat nového projektanta. „Potřebné podklady k opravě máme, ale stále chybí volné prostředky. Teď se objevil krajský grant,“ dodala Pospíšilová. Pokud by Jihočeský kraj podpořil opravu, nebylo by to ale ve stoprocentní výši, takže město by hradilo vlastní podíl. Na rozdíl od kaple, kde je již hotovo výběrové řízení, dodavatele oprav hasičské zbrojnice bude město teprve hledat.

Zatímco věž hasičské zbrojnice na opravu čeká, kaple svatého Floriána už v loňském roce částečně opravena byla. „Jelikož jsme sice i na tyto práce obdrželi dotaci, ale v menším objemu než jsme předpokládali, provedli jsme v loňském roce pouze první část, která se týkala střechy a odvodnění kaple,“ potvrdila starostka Pospíšilová s tím, že pokud se žádostí o grantovou podporu kraje uspějí, dokončí opravy v letošním roce. Ty by se měly týkat vnitřního prostoru kaple a náklady by měly být necelých 230 tisíc korun.