Po dohodě s P. Karlem Falářem bylo rozhodnuto, že poutní mše svatá u Rosenauerovy kapličky Korunování Panny Marie, tedy v místě, kde se často u obrazu Panny Marie modlil stavitel Schwarzenberského plavebního kanálu, tehdy zvaného Vídeňský či Krumlovsko-vídeňský, se v sobotu 19. srpna konat nebude.

V následujících dnech Správa Národního parku Šumava uvolnila většinu cest, mezi nimi i doprovodnou cestu podél plavebního kanálu. V úterý 29. srpna bylo možno projíždět prakticky v celé délce plavebního kanálu s výjimkou asi tři sta metrů dlouhého úseku mezi tzv. Konírnou a křižovatkou u Rosenauerova pomníku. V úseku, ve kterém měla proběhnout v sobotu 2. září ukázka plavení dříví byly navíc překážky v korytě, proto bylo rozhodnuto o jejím zrušení.

Plavební ředitel rozhodl, že v termínu plánované ukázky plavení dříví položí kytici lesního kvítí u Rosenauerova pomníku, aby připomněl velkého muže, který se stavbou plavebního kanálu tak hluboce zapsal do dějin Šumavy. Sobotní počasí jistě nevylákalo na Šumavu mnoho turistů. Téměř celé dopoledne pršelo, teplota klesla k osmi stupňům. Nebylo tedy divu, že nikdo, s výjimkou plavebního ředitele, k Rosenauerovu pomníku nikdo nepřišel. I za deště a sám uprostřed lesa položil plavební ředitel kytici.

Úsek doprovodné cesty mezi Konírnou a křižovatkou u Rosenauerova pomníku je uvolněn od polomů, je schůdný, s opatrností sjízdný i na kole. V pátek 01. září jej uvolnil Pavel Štětina ml.