„Také proto jsme ale poučili prvňáčky ze Základní školy ve Vodňanské ulici o tom, jak mají správně přecházet přes vozovku,“ řekl vedoucí prachatického Dopravního inspektorátu Martin Grožaj. On a jeho zástupce Jaroslav Pangl nejprve dali malým školákům teoretickou přednášku o bezpečnosti silničního provozu při hodině prvouky a hned potom šli do terénu, aby si děti hned vyzkoušely teorii také v praxi.

„Vodňanka s dopravní policií spolupracuje pravidelně, dbají na to, aby jejich děti byly náležitě poučeny o dopravní výchově,“ pochválil Grožaj. Doplnil, že právě tahle škola ale dopravní bezpečnost potřebuje nejvíce. Její poloha totiž není zrovna ideální, stojí totiž v těsné blízkosti jedné z nejrušnějších vozovek ve městě.

Děti si tak vyzkoušely přecházení jak jednotlivě, tak ve skupinkách. „Snažili jsme se jim vysvětlit a myslím si, že ony to pochopily, že jejich postavy šoféři nevidí například ve chvíli, kdy vstupují na přechod za zaparkovaným vozidlem,“ popsal Grožaj, jak dopravní policisté vedli výuku.

Podle policistů je totiž chodec nejvíce ohroženým druhem v silniční dopravě a je proto více než nutné už malé děti na tuto skutečnost náležitě upozornit. „Vždyť do školy u silnice budou chodit devět let,“ upozornil s tím, že odstranění dopravně nebezpečného stavu na komunikaci v ulici Vodňanská utichlo a kruhový objezd, který se tam měl stavět, je zatím v nedohlednu. „Navíc, než se dočkáme celkového řešení obchvatem města, budou i tihle prvňáci nejspíš dospělí lidé,“ dodal s tím, že každá chvíle věnovaná bezpečnosti dětí je dobrá.

„Ony musejí vědět, co je čeká, když vstupují do silnice,“ zdůraznil. Přecházení po zebře ale není poslední akcí na Vodňance. „Hned na jaro jsme se domluvili na setkání na dopravním hřišti, kde se budeme věnovat bezpečné jízdě na kole,“ uzavřel Jaroslav Pangl.