Připomněli jsme si výročí 20 let vzniku Policie ČR, zároveň nás seznámily s úkoly policie, policejní uniformou a odznaky. Řeč se dostala i na chování dětí vůči ostatním dospělým, šikanu mezi dětmi, krádeže a samozřejmě na kyberšikanu, která nesmí být v dnešní době opomíjena. Mnohokrát děkujeme za poutavé vyprávění příkladů z praxe, dárky a předané informace.