Své zážitky Deníku popsal jeden z policistů, který si celý kilometr a půl dlouhý okruh vyzkoušel na vlastní kůži. Z bezpečnostních důvodů však neuvedl své jméno.

Je pro vás dnešní výcvik důležitý? Jaké schopnosti si zde příslušnici zásahové služby mohou prověřit?

Je to dobrá příprava na reálné situace, se kterými se při naší práci setkáváme denně. Člověk si tak cvičí své schopnosti a naučí se v krizových situacích správně rozhodovat. Upevňuje psychickou stránku a podobně. Musí přemýšlet nad každou překážkou a hledat optimální řešení, jak ji překonat a u toho se maximálně soustředit.

Dělaly vám nějaké překážky velké problémy?

Všechny překážky měly něco do sebe, ale větší problémy mi nedělaly. U některých však bylo důležité sledovat i ostatní kolegy. Snažil jsem se pozorovat, jakým způsobem překonávají daná místa oni. Na základě toho jsem pak vyhodnotil, jak se s problémem vypořádám já.

Co vás přivedlo k práci v zásahové službě?

Většina hochů, kteří tu dnes jsou, patří mezi fanoušky adrenalinových sportů. A věřte mi, že naše práce s nimi velice souvisí. Je to ideální stav, když člověk spojí koníček s prací. Musíte zkrátka milovat adrenalin, jinak tuto práci dělat asi nemůžete. Člověk to musí mít v sobě.

Více v tištěném vydání ve čtvrtek 16. dubna 2009.