Hned na začátku mohly děti vidět práci policistů ze Skupiny základních kynologických činností, kteří jim předvedli dovednosti jejich služebních psů. Děti viděly vyhledávání nábojnic a pachatele služebním psem. Na závěr si mohly pejsky pohladit. Odvážnější děti si vyzkoušely, jaké to je, když se jim pes zakousne do cvičného rukávu.
Policista z Oddělení služební přípravy společně s policistou ze Skupiny krizového řízení dětem připravili laserovou střelnici a dále jim předvedli pár cviků ze sebeobrany. Děti si mohly na sobě tyto cviky samy vyzkoušet. Tisková mluvčí z Preventivně informační skupiny s dětmi pohovořila na téma drogy a jejich nebezpečí.
Za dětmi na dětský tábor do Zátoně na Šumavu vyrazili policisté z Územního odboru Policie České republiky z Prachatic. Děti měly možnost shlédnout policejní ukázky služebního psa (Fandy), který dětem předvedl, že svého psovoda umí nejen dobře poslouchat, ale také že ho dokáže ochránit před pachatelem. Tisková mluvčí měla besedu s dětmi na téma doprava.
Děti za dobré znalosti v oblasti dopravních značek, vybavení jízdního kola a přecházení přes vozovku dostávaly drobné dárkové předměty. Policista z oblasti služební přípravy dětem poskytl laserovou střelnici, na které si mohly vyzkoušet své střelecké dovednosti a dále jim předvedl výstroj pořádkové policie, kterou si mohly také samy vyzkoušet.

MARTINA JOKLOVÁ
tisková mluvčí Policie ČR Prachatice