Pro letošní rok schválili zastupitelé schodkový rozpočet. Podle starostky Martiny Pospíšilové ale zhruba dvacetimilionový rozdíl mezi příjmy a výdaji nebude pro město problém srovnat i bez toho, že by bylo nuceno si brát úvěr.


Oněch přibližně dvacet milionů korun totiž tvoří peníze, které muselo město vložit na předfinancování dotačních akcí v loňském roce. „Zastupiteli byl schválen pro rok 2013 schodkový rozpočet s příjmy 58,487 milionu korun a výdaji 72,183 milionu korun. Na první pohled se zdá, že schodek je enormní, ale město si na jeho dorovnání nebude muset brát úvěr," ubezpečila starostka Martina Pospíšilová. Schodek totiž vykryjí příjmy z dotací na investiční akce, které město muselo předfinancovat z vlastních prostředků včetně podílu města. Ještě do konce loňského roku totiž město obdrželo prostředky z proinvestovaných dotací v minulém roce. „Celkem se jednalo o 21,7 milionu korun, které se nám do rozpočtu vrátily, takže následně bude rozpočet města spolu s využitím přebytku hospodaření z minulých let vyrovnaný, jak nám ukládá zákon," dodala starostka. Volarští v uplynulém roce čerpali dotační prostředky na zateplení základní školy, rekonstrukci sběrného dvora a Chlumského rybníka.


Jednou z příjmových položek je také každoroční nájem, který odvádí městu za využívání a hospodaření na pozemcích města Městské lesy. „O výši nájemného nerozhoduje zastupitelstvo, ale valná hromada této městské společnosti a bylo stanoveno na dvojnásobnou výši roku 2012, tedy na 10 milionů korun," upřesnila Martina Pospíšilová.


O něco opatrnější bylo vedení města Volary při sestavování rozpočtu v příjmové části s tím, kolik dostane v rámci nového rozpočtového určení daní. Podle předběžného výpočtu by si sice Volary měly podobně jako Prachatice, Vimperk a další města polepšit o několik milionů korun, výsledek ale ukáže až realita na konci roku.


Pro rok 2013 počítá město Volary s investičními akcemi, s nimiž se uchází o dotační podporu. „Týká se to zateplení plaveckého bazénu, nákupu hasičského auta a oprav některých místních komunikací. Spoluúčast města by v případě uspění v žádosti o dotace a realizace akcí činila dohromady na vyjmenované 12 milionů korun," shrnula plány na tento rok starostka Pospíšilová.


V rozpočtu je schválena rovněž částka pěti milionů korun na opravy v hotelu Bobík s tím, že tato částka se v tomto roce podle slov starostky zcela jistě zvýší. „V loňském roce jsme totiž ze schválených pěti milionů nevyčerpali všechny prostředky a o ně se navýší výdaje na hotel Bobík v tomto roce," dodala Martina Pospíšilová.