Dokonce to vypadá, že by některé z navržených bytů mohly být z privatizace staženy. Naproti tomu jednu z bytovek mimo plán zastupitelé do prodeje zařadili a na posledním jednání pak i nájemníkům odprodali.
„Zastupitelům na dalším jednání předložíme souhrnné údaje z dosavadního vývoje aktuální vlny privatizace. Budou vědět, kolik bytů je prodaných, kolik čeká na prodej v rámci třetích osob a výslednou částku získanou z prodeje. Nyní se ještě doprodávají byty z různých bytových domů, o které neměli nájemníci zájem, do vlastnictví třetím osobám. Nově jsme odsouhlasili prodej bytovky č. p. 72, která byla do privatizace na základě žádosti nájemníků přiřazena v dubnu loňského roku,“ shrnula starostka Martina Pospíšilová.
Přestože se město snažilo nabídnout byty především jejich nájemníkům a v případě nezájmu i třetím osobám, připouští starostka, že se nemusí podařit prodat všechny zamýšlené byty. „V tuto chvíli je to hlavně už na zájmu třetích osob, ale v zastupitelstvu zazněly i názory, že by se měla privatizace zastavit s koncem funkčního období současného zastupitelstva. Osobně to ale nevidím jako správné řešení a budu zastávat názor tuto vlnu dokončit,“ uvedla Martina Pospíšilová.
Existuje také možnost, že některé z domů či bytů přece jen zastupitelé vyjmou z privatizace. „I to budeme předkládat v návrhu zastupitelům. Nechceme prodávat domy tak zvaně na půl. Něco podobného už se tu dělalo a byly s tím následně problémy. Proto tam, kde nebyl v jednom domě stoprocentní zájem nájemníků, zatím byty nebyly prodány ani těm, kteří zájem projevili. Rozhodnutí je na zastupitelích,“ potvrdila Pospíšilová s tím, že v předchozích vlnách privatizace byly v domě prodány jen některé byty a zbylé pak dále vlastnilo město s větším či menším podílem v rámci příspěvků do fondu oprav a následným investicím do modernizace domů. Právě tento stav měla napravit současná vlna privatizace bytového fondu města.
Přesto může tento stav nastat, a to v případě, že se nepodaří odprodat některé byty třetím osobám. „Zůstaneme vlastníky bytů a staneme se součástí společenství vlastníků jednotek určitým podílem. Musím ale říci, že většina bytů nabízených třetím osobám, se daří prodávat, dokonce tlak na nájemníky, kteří původně byt koupit nechtěli, si to v případě vyhlášení záměru prodeje třetím osobám rozmysleli a byt si nakonec koupili,“ doplnila starostka.
Otevřená zůstává i možnost, že neprodané byty, o které zatím nebude mít zájem ani současný nájemník, ani třetí osoba, nebude město po uplynutí nájemní smlouvy obsazovat dalším nájemníkem. „Tím by se zvýšila možnost byt jako uvolněný lépe prodat. Týká se to i dalších bytů, kde se nájemníci buď odstěhovali, nebo dostali z důvodu neplacení nájemného výpověď. Ty pak prodáváme za tržní ceny,“ dodala starostka Martina Pospíšilová.