Ti se totiž v měsíci říjnu zapojili do třiceti denní kampaně soutěže S pohybem každý den. Podpořili tak nejen své zdraví, ale také projekt Zdravé město Prachatice, jehož jsou partnerem.

Soutěž vyhlásil Státní zdravotní ústav a jeho dislokovaná pracoviště podpory zdraví ve vybraných městech ČR. Jednalo se o hru fair – play, při které byla prosazována poctivost a čestnost. Žáci byli během ní vedeni k umění se sebehodnotit a vést si denní evidenci pohybu na záznamový list. A aby nebylo vše tak snadné, měl každý na svém listě uvedeny dva svědky např. rodiče, sourozence nebo jiné příbuzné.

Body se přidělovaly za pohybové aktivity jako: pohyb venku (chůze, procházka) tedy 1 bod, rekreační a sportovní aktivita (jízda na kole, míč. hry, plavání) - 2 body, sportovní charakter (pohybové aktivity ve sportovním oddíle) - 4 body. Žáci nejenom body získávali, ale také ztráceli, a to za sledování televize, sezení u počítače déle než 1,5 hodiny denně.

Na I. stupni vyplňovaly děti záznamový list písemně, na II. stupni byla tato soutěž vedena elektronickou formou. Ti, kteří dosáhli během soutěže 30 bodů, byli zasláni do slosování o ceny – sportovní vybavení. To se na naší škole podařilo 152 žákům.

Z těchto žáků druhého stupně bylo vylosováno pracovníky Státního zdravotního ústavu v Českých Budějovicích i pět žáků naší školy. Každý z nich obdrží cyklistickou helmu. Ty poskytl Krajský úřad Jihočeského kraje.

Ukončení této kampaně podpořila škola ještě další sportovní aktivitou, kterou byl orientační běh pro mladší žáky. Ten byl uspořádán v okolí naší školy za spolupráce Mgr. M. Vejvodové ze SPgŠ Prachatice. A co si přát závěrem? Podporu pohybu u dětí i po ukončení soutěže.

Mgr. Jana Ištoková ZŠ Zlatá stezka