Vzhledem k ukončení diskuse k závěrečným zprávám k auditům v Městských lesích Vimperk bez jednoznačného usnesení, lépe řečeno bez jakéhokoliv usnesení vyjma odvolání kontrolního výboru, požádal Prachatický deník přímo na jednání zastupitele, aby se k výsledkům auditu vyjádřili.


Jaroslava Martanová
starostka
Výsledky zprávy auditu měly být předloženy zastupitelům, to jsme učinili. Audit je zveřejněn. Myslím si, že je z něho čitelné, co tam bylo shledáno, že tam nebyla shledána žádná závažná pochybení. Přijímat usnesení o auditu, který byl udělán ve společnosti Městské lesy Vimperk, si myslím, že může příslušet valné hromadě, nikoli zastupitelstvu. Bude dobré, aby si každý ze zastupitelů řekl své. Usnesení, že bereme na vědomí, je svým způsobem nic neříkající.


Josef Bejček
zastupitel
Já samozřejmě souhlasím se závěry auditu a plně podporuji Stanislava Hlavu. A myslím si, že to celoroční martyrium, které si prožil, si asi nezasloužil. Ale o tom už tady bylo hovořeno.


Karel Hudeček
zastupitel
Jednu větu, přesně co říkal Josef Bejček.


Karel Beránek
zastupitel
Pravda se ukázala, bohužel nás to stálo hodně peněz.


Jiří Cais
místostarosta
Nechci to brát do osobní roviny, ale z výsledku auditu vyplývá jednoznačná záležitost, nebyl porušen v žádném případě zákon. To si myslím, je podstatná informace, která z auditu plyne. Pokud jsou tam, dle mého názoru maličkosti typu, že je špatně označen ve smlouvě, která je na propagaci obchodní nebo občanský zákoník, je podle mne taková věc, která je absolutně banální. Takže pro mne je ten audit informace ta, že nebyl porušen nikde zákon.


Dagmar Rückerová
zastupitelka
Výsledek auditu pro mne znamená, že o naše lesy je podpořen dobře a tento výsledek je ještě podpořen certifikátem AA, takže můj názor je pozitivní.


Petr Bednarčík
zastupitel
Já si myslím, že vyjadřovat se nemusím, co se týče auditu hospodaření, nebo účetního auditu, nedomníval jsem se, že by tam mohl být nějaký problém. Co se týče hospodaření, to určitě ne. Jestli si, paní starostko, vzpomínáte, zhruba před rokem jsme spolu mluvili o tom, co by se asi mohlo nějakým způsobem změnit a obracel jsem se i na zjištění bývalé dozorčí rady, která některá opatření navrhovala. Já si myslím, že tohle zadání, bylo trochu jiné, než jsem od toho auditu očekával. Zadání auditu bylo takové, jaké bylo. Takže určitě, co se týče hospodaření v lese, nebo správnosti hospodaření tak, jak já to chápu, nebyl problém, co se týče vedení účetnictví, nebyl problém, co se týče nějakých skrytých rezerv, to nebylo hodnoceno, ale já si myslím, že by se dalo ledacos najít. Ale ne, co se týče porušování zákona. Řeknu to na rovinu, doporučovala kdysi bývalá dozorčí rada, aby si pan Hlava vzal k sobě nějaké dva technicko-hospodářské pracovníky, kteří by mohli lépe zhodnotit kvalitu vytěženého dřeva. Každopádně zákon porušen nebyl.


Jan Koller
zastupitel
Přesně jak říkal pan Bednarčík, k porušení zákona nedošlo. Co se týká doporučení, může zastupitelstvo pouze požádat nebo doporučit a dát na zvážení nějaké připomínky. Určitě by se dalo hovořit o doplnění těch drobných nejasností, které tam vznikly. Jinak ze strany zákona nic porušeno nebylo a ani jsem to nepředpokládal.


Bohumil Petrášek
zastupitel
Samozřejmě zákon porušen nebyl. Ten audit vypověděl to, co jsme předpokládali, já si myslím, že ta formulace v zápisu kontrolního výboru byla v mnoha případech nešťastná, kdy to, co si kontrolní výbor myslel, že by se dalo zlepšit u Městských lesů, formuloval jako nedostatek a porušení některých předpisů. Dnes se ukázalo, že tomu tak není. A to, co bylo formulováno jako nedostatek, je v pořádku a myslím si, že to mělo být formulováno spíše, a teď to vezmu obrazně, ano, nejsou uzavírány smlouvy na dodávky dřevní hmoty, je to v souladu se zákonem, ale kontrolní výbor doporučuje valné hromadě stanovit hranici, od které se budou smlouvy uzavírat. Pak bych to bral jako korektní vyjádření od kontrolního výboru. Že to kontrolní výbor bohužel postavil tak, že je tam nedostatek, že nejsou uzavírány smlouvy, a i v jiných oblastech to stavěl takto, a nebyl ochoten přistoupit na ta vysvětlení, tak jsme se dostali do takové situace, do jaké jsme se dostali dnes, že v podstatě ten audit zápis kontrolního výboru zpochybnil z 98 procent a v některých případech je ta pravda tak někde uprostřed.


Iveta Preslová
zastupitelka
Já si myslím, že budu mluvit za celý kontrolní výbor, pan Hlava je, co se týče lesů, je určitě člověk na svém místě, což jsme nikdy nezpochybnili.