Zájemce o pozemek, který podniká na několika místech ve městě, provozuje mimo jiného také jednu z restaurací v ulici Pivovarská. A právě zde má zájem o pozemek 23 metrů čtverečních, na kterém chce přistavit venkovní dřevěnou terasu k přilehlé restauraci.


K záměru předložil i studii budoucí podoby terasy a objektu bývalého pivovaru. „Jednalo by se o rekonstrukci objektu vedle silnice. Terasa by měla zabírat veřejný prostor na pozemku města. K záměru se vyjadřovaly odbory výstavby a územního plánování, investic a životního prostředí. Žádostí se zabývala i rada města, která doporučila žádost k projednání zastupitelům," shrnul vedoucí odboru bytového a hospodářského MěÚ Vimperk Martin Kalous.


Ve hře byl tradiční postup, tedy pozemek pronajmout, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě kupní a po realizaci stavby pozemek zaměřit a odprodat pouze jeho část pod vlastní stavbou. Anebo pozemek neprodávat a ponechat jej nadále v majetku města.
Na nepsané pravidlo v nakládání s městskými pozemky upozornil zastupitel Petr Bednarčík. „Platilo tu, že veřejné prostranství město neprodávalo. Nicméně v poslední době se množí žádosti na opravy historických domů na náměstí. Památkáři se k tomu nějakým způsobem s většími či menšími výhradami vyjadřují. Už se vyjádřili i k této studii z hlediska ochrany památkové zóny? Pokud ne, pak bych navrhoval toto pozdržet do doby, než toto vyjádření bude," navrhl zastupitel.


Podle vedoucího odboru kultury Miloše Beneše se zatím uskutečnilo pouze předběžné jednání památkářů. „S určitými výhradami a doplněním projektové studie může být ze strany památkářů o realizaci stavby dále jednáno. Vyloženě negativní stanovisko nestavět tedy zatím nepadlo," doplnil Miloš Beneš s tím, že ani oficiální vyjádření památkářů, ani oficiální projektová dokumentace zatím předloženy nebyly.


Pro rozhodnutí neprodávat pozemek byla také místostarostka Jaroslava Martanová. „Pokud manželé Paštikovi naleznou shodu s památkáři, co bude možno realizovat, pak bych volila spíše pronájem prostoru," uvedla.


„S ohledem na dlouhodobost návratnosti investice a dále na udržitelnost provozu je zřejmé, že není pro nás preferovaná varianta, že bychom si tento pozemek od města pronajali," uvádí se v návrhu manželů Paštikových. „Není preferovaná, neznamená, že není zamítnuta," vysvětlil si slova zájemců starosta Bohumil Petrášek.


Zastupitelé se nakonec rozhodli tento bod dál neprojednávat a odložit jej do doby, než budou mít k dispozici vyjádření památkářů k uvažované rekonstrukci. O výsledku by měli zastupitelé rozhodovat na červnovém jednání.