Senát se bude zabývat otázkou viny a případné výše trestu jak pro hlavní obžalovanou bývalou tajemnici Okresního tělovýchovného sdružení Prachatice M.Č., tak pro členy revizní komise. Podle obžaloby se měla M.Č. dopustit pokračujícího zločinu zpronevěry tím, že neoprávněně čerpala prostředky OTS pro vlastní potřebu a s částí i neoprávněně nakládala. Kromě toho nevedla řádně účetnictví OTS, část měla dokonce znehodnotit, čímž se podle obžaloby dopustila přečinu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Trestní sazba se v tomto případě pohybuje od 2 do 8 let, přičemž státní zástupkyně navrhla soudu úhrnný trest odnětí svobody v první třetině rozpětí trestní sazby se zařazením do věznice s dozorem. „Co se týká trestu, v případě obžalované M.Č. lze u polehčujících okolností přihlížet pouze k tomu, že dosud nebyla trestána. Doznání ani jinou polehčující okolnost u ní nenalézáme. Naopak je nutno vidět dlouhou dobu páchání trestné činnosti, její propracovanost, neskonalou drzost čerpání prostředků na rodinné nákupy, falšování podpisů osob a dokumentů a zejména výši způsobené škody, která přesahuje milion korun. Z tohoto důvodu mi nezbývá v této situaci nic jiného, než navrhovat úhrnný nepodmíněný trest odnětí svobody,“ odůvodnila návrh trestu pro bývalou tajemnici OTS státní zástupkyně Hana Hospodářská.

Krom dalšího návrhu propadnutí věci se státní zástupkyně vyslovila i k penězům zajištěným na penzijním a životním pojištění obžalované M.Č. „Co se týká zajištěných peněz, není navrhováno jejich propadnutí, neboť je to zajištění nároku poškozeného a pokud poškozený uplatní tento nárok, měly by mu být peníze zajištěné na životním nebo penzijním pojištění obžalované M.Č. vráceny. O to by následně byla ponížena škoda, která je požadována,“ doplnila státní zástupkyně.

S jejím návrhem k obžalované M.Č. nesouhlasil právní zástupce bývalé tajemnice Miroslav Kříženecký. Podle jeho slov, která zazněla při závěrečné řeči, by soud měl jednání jeho mandantky překvalifikovat na přečinové jednání, jemuž by měl odpovídat i případný trest. „Překvalifikujte jednání v těch bodech, kde není bezpečně prokázáno, že bylo nesprávně nakládáno s prostředky, na přečinové jednání a v tomto směru se tímto způsobem budete muset rozhodnout, jaký druh trestu zvolíte, který za dané situace by měl být maximálně výchovný,“ obrátil se na soud obhájce M.Č.

Ve své závěrečné řeči také uvedl, že obžaloba nepřinesla natolik jednoznačné důkazy, které by jeho mandantku usvědčily z úmyslu zpronevěřit prostředky OTS. „Prokažte, že to bylo se záměrem zpronevěřovat peníze. Není povinností obžalovaného unést břemeno důkazů,“ uvedl mimo jiného obhájce. Kvitoval, že státní zástupkyně navrhla zprostit 
obžaloby jednoho ze spoluobžalovaných, ale mělo by se tak stát i u ostatních.