Vzhledem k tomu, jakým způsobem se MŽP a Správa NP snaží velmi vstřícně a otevřeně komunikovat se zástupci obcí ležícími v NP Šumava, považuji za důležité reagovat na některé výroky, které se objevily v „Plán péče bude řešit i Nejvyšší správní soud".


Ministerstvo životního prostředí schvaluje plán péče NP procesem, který vychází ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Z pohledu MŽP jsme při schvalování posledního plánu péče NP Šumava postupovali naprosto standardně a v souladu s tímto zákonem. Rozsudek Městského soudu v Praze MŽP překvapil, neboť tento, dle našeho názoru správný způsob schvalování, popřel. Jednotný způsob výkladu schvalovacího procesu, který je opřen o zákon o ochraně přírody a krajiny, je samozřejmě zásadní pro schválení jakéhokoliv budoucího plánu péče. Rozhodli jsme se proto, a je to plně naše právo, využít možnosti nechat způsob výkladu zákona posoudit vyšší soudní instancí, aby v budoucnu nemohl kdokoliv zpochybnit proces schvalování plánů péče. Tento krok MŽP je tedy učiněn právě proto, aby v budoucnu nedocházelo ke sporům.


Po obdržení rozsudku a paralelně s přípravou kasační stížnosti MŽP a Správa NP zahájily kroky s cílem maximálně zkrátit případnou absenci plánu péče. Okamžitě byla rozeslána pozvánka na setkání Rady Národního parku, kde se s obcemi chce Správa NP dohodnout na dalším postupu v případě, že by musel být aktuálně platný Plán péče opravdu zrušen. MŽP tak zcela zřejmě karty odkrylo, a to proto, aby naši partneři v Radě NP zcela jasně věděli o našich budoucích krocích. A abychom společně směřovali k jednomu cíli, kterým je zachování vysoké míry ochrany přírody v NP Šumava a otevření Šumavy šetrnému turismu.

Petra Roubíčková, mluvčí Ministerstva životního prostředí ČR