Starosta Oldřich Petrášek na posledním jednání rady informoval, že grant na opravu městu nebyl přidělen. Z celkového počtu jedenadvaceti žádostí bylo vyhověno pouze třem. O peníze na novou podlahu se tak město zřejmě bude muset pokusit znovu ve chvíli, kdy bude vypsán další grant.