Od prvního dne po přijetí vaším zařízením až do dne posledního bylo o něj vzorně postaráno a pečováno vašimi zaměstnanci za což jim všem patří náš velký díky.

Velké poděkování potom za umožnění důstojného rozloučení ve vaší místnosti posledního odpočinku. Bylo to pro nás velmi příjemné, byť šlo o poslední dny jeho života a poté následného rozloučení. Připravenost obřadu, kdy jsme mohli tatínka vyprovodit na jeho poslední cestu byla na vysoké profesionální úrovni. Jsem moc rád, že nám toto bylo umožněno, neboť maminka i my se sestrou a mou manželkou jsme se mohli krásně a bezbolestně rozloučit. Maminka s člověkem manželem, se kterým strávila téměř šedesát let života. Já se sestrou a manželkou za zbylou část rodiny. Mohli jsme tak postát a v tichosti a klidu ho doprovodit k jeho poslední cestě.

Děkujeme za veškerou péči, která od samého začátku byla vynikající, za vstřícné a slušné jednání personálu od vrátnice po zaměstnance, kteří nám i tatínkovi pomáhali ve chvílích nejtěžších. Děkujeme za oblečení do smutečních šatů i za to jak jsme se mohli s tatínkem rozloučit.

Berte prosím tento dopis jako vyjádření našich největších díků za podporu po rozloučení a odchodu z vašeho lidského a láskou naplněného zařízení, kde poslední dny života a rozloučení s osobou nejbližší nebolí.

Jménem zarmoucené rodiny Ladislav Beran, syn