Již před devátou hodinou ranní se náměstí pěkně zaplnilo a po Volarské znělce přivítal moderátor slavností Roman Hajník přivítal vzácné hosty, které přivedl na pódium starosta města Vít Pavlík. Poslanci Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, senátor horní komory Parlamentu ČR, regionální, krajští a místní politici a zastupitelé a radní města. Vít Pavlík je přivítal a předal jim slovo. Vesměs všichni přáli, aby slavnosti byli pěkné a počasí vydrželo, většina z nich dodávala, že do Volar a nejen na slavnosti dřeva jezdí rádi. Po té všechny přivítala, poděkovala za to, že přijeli místostarostka města Volary Jana Bártová. Ta pozdravila lidí a dodala, jsem překvapena, kolik nás již po ránu tady. Popřála pěknou zábavu a dobré počasí. Po té následovalo tradiční řezání špalíku z metru dřeva, které letos patřilo Vítu Pavlíkovi a nejstaršímu volarskému zastupiteli města Pavlu Trnkovi, následoval přípitek volarským pivem a 28. Volarské slavnosti dřeva byly zahájené. Bohužel sobotní počasí bylo vrtkavé, proměnlivé a z mraků přicházely přeháňky a místy i vytrvalý déšť. Program tak začal a Volarané se i přes nepřízeň shůry nenechali se nenechali odradit a na náměstí a okolí jich bylo dost a dost.

Kulturní program zahájili Anna Julie Slováčková s kapelou a bylo to velmi pěkné představení mladé zpěvačky, která uvedla i jednu skladbu v premiéře. Volarští její vystoupení ocenili dlouhým potleskem. Po té následovalo fotografování a autogramiáda a život na náměstí se rozběhl. Show dřevařů na náměstí patřila tradičně představení Euro Jacku, kdy dva týmy ukázkově soutěžily v zajímavých dřevorubeckých disciplínách. V – Band tedy orchestr ZUŠ Volary zahrál to nejlepší ze svého repertoáru a bylo moc pěkné. Hlavní částí odpoledního programu byla Mezinárodní zábavná soutěž O putovní dřevák. Z technických důvodů bylo disciplínu méně, neboť vytrvalý déšť z ní udělal nebezpečnou. Přenášení pyramidy ze dřeva, kuželky a jejich srážení dřevěnou netradiční koulí a zatloukání hřebíků. To byly disciplíny, které nejlépe zvládla čtveřice Wallern im Burgerland. Program pokračoval na náměstí to byly skupiny Hamr, Doga music s.r.o a De Bill Heads, které připravili ojedinělý zážitek, a zejména skupina Doga zaplnila náměstí dokonale. Na tržnici hrály dechovky Netolická Pětka a Malá dechová hudba Doubravanka. Na závěr soboty přišlo Půlnoční překvapení a přišel druhý den.

Neděle začala trochu zamračeným nebem, ale již nepršelo. V kostele svaté Kateřiny Alexandrijské se uskutečnila Slavnostní mše svatá, při které se žehnalo městu. Po její ukončení následoval program na náměstí vystoupením skupiny Parkán. Hned ráno a opět hodně lidí, po koncertu přišel hit slavností, kterým byl Pochod v dřevácích s pokusem o překonání dřeváckého rekordu. Ten nepadl a cestu z náměstí kolem kostela svaté Kateřiny Alexandrijské zpět na náměstí absolvovalo 154 pochodujících. Byla vyhlášena zajímavá nej, nejstarší účastnici bylo již devadesát let, nejmladšímu 1 rok a nejvzdálenější přijel, tedy spíš přiletěl až z Austrálie a to ze vzdálenosti 1342 kilometrů. Po té hrála až do konce slavností skupina Jako fakt a ve 14. 00 hodin Volarské slavnosti dřeva skončili. V průběhu obou dnů byl i bohatý doprovodný program, peklo se v muzejní peci, divadelní představení pro děti, atrakce, dobroty, dobrý mok, trhovci, kteří nabízeli od kytiček, po sýry, klobásky a další zboží a volarští zahrádkáři vystavovali své výpěstky. Zkrátka na své si přišel každý od nejstarších po nejmenší.

Ladislav Beran