„Celou záležitost jsme spolu konzultovali. Oficiálně sice není v naší pravomoci do toho zasahovat, nicméně s ohledem na smrtelnou dopravní nehodu, kdy letos na jaře na Vltavské cestě zemřela cyklistka po střetu s nákladním vozidlem, i na nevyhovující šířkové poměry a nedostatečné rozhledové podmínky hlavně u železničních přejezdů je důvod domnívat se, že stanovení objízdné trasy po této komunikaci může znamenat obecné ohrožení,“ vyjádřila se okresní státní zástupkyně s tím, že bude chtít příští týden jednat s odpovědnými zástupci Jihočeského kraje. „Podle našeho názoru se prostě jedná o nebezpečný úsek, který nelze řešit ani pomocí semaforů,“ dodala Prokešová.

Takových je víc

Se stanoviskem policie naproti tomu ne zcela souhlasí ředitel prachatického závodu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jiří Růžička. „Podobně šířkově neodpovídá řada dalších silnic třetí třídy na Prachaticku, kde se jezdí obousměrně. Když už by se něco mělo řešit, tak ale komplexně a nevytrhovat jednotlivosti,“ zastává osobní názor Růžička. Prachatická Správa a údržba silnic provádí na stavbě v Českých Žlebech pouze technický dozor, přesto se navrženého řešení Růžička zastává. Podle něho se kvůli několika dnům, navíc mimo hlavní turistickou sezonu, celá záležitost zbytečně rozviřuje. „Ve středu dodavatelská firma začala a zítra by měla s pracemi skončit. Pokud vím, byla požádána Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, aby po tu dobu omezila těžbu a přepravu dlouhého dříví po Vltavské cestě a také starostka Stožce o situaci informovala místní obyvatele a požádala je, aby na nezbytně nutnou dobu využívali Vltavskou cestu co nejméně,“ uvedl dále Růžička. Kritizuje navíc i stav, který na účelové komunikaci existuje i mimo tuto uzavírku. „I když tomu šíře vozovky neodpovídá, jezdí se tu normálně obousměrně. Navíc existuje spousta povolenek k vjezdu, takže i když je zde vyloučen provoz pro veřejnost, jezdí se tu dál. Je to polovičaté řešení, které problém vyvolává a přitom jiné řešení není možné. Opravovaný úsek silnice je totiž natolik úzký, že ho nelze opravovat ve dvou pruzích a je zde tedy třeba vyloučit dopravu zcela. Takže pokud by nebylo možné využít Vltavskou cestu, silnici by nikdo nikdy neopravil,“ upozornil Jiří Růžička s tím, že podobná situace může nastat v tomto úseku opět v příštím roce. Jihočeský kraj má totiž v plánu v Českých Žlebech pokračovat, pokud se podaří zajistit finanční podporu v rámci evropských fondů z programu přeshraniční spolupráce.

Tlačil je čas

Výslednou objízdnou trasu ale obhajuje Radek Hečko za Silniční správní úřad. „Jiná objízdná trasa prakticky neexistuje. Chápu argument bezpečnosti, ale dříve komunikace sloužila také jako obousměrná, čímž nechci situaci zlehčovat,“ zdůraznil Radek Hečko s tím, že součástí dopravně inženýrského opatření bylo také osazení dopravního značení s upozorněním zejména pro cyklisty, že je na Vltavské cestě zvýšený pohyb vozidel v obou směrech a byla zde snížena rychlost jízdy na 50 kilometrů.

Z rychlosti, jakou se věc projednávala, není ani Radek Hečko příliš nadšený. „Tlačil nás čas kvůli klimatickým podmínkám. Navíc od místních byla akce jednoznačně podporována a kromě policie jsem měl od všech ostatních souhlasné stanovisko včetně správy národního parku jako vlastníka komunikace,“ shrnul Radek Hečko s tím, že bylo dohodnuto i omezení převozu dlouhého dříví po dobu uzavírky. Případná rizika chápe. „Myslím si, že jsme je dopravním značením co nejvíce eliminovali, navíc provoz by v tomto období měl být na Vltavské cestě minimální,“ uzavřel Hečko.

Jinudy to nejde

Rozpory kolem objízdné trasy po Vltavské cestě zlobí starostku Stožce Zdeňku Lelkovou. „Kdo do toho šťourá, podle mne vůbec neví, o co jde. V době kdy byla silnice v majetku kraje, jezdilo se tudy normálně v obou směrech. Při vyjmutí této komunikace ze silniční sítě a převodu na Správu parku bylo jednoznačně dohodnuto, že v případě potřeby bude silnice sloužit jako objízdná trasa a park ji k tomuto účelu uvolní,“ vysvětluje starostka. Podle ní si navíc silnice z Českých Žlebů do Stožce opravu už dávno zasloužila. „Opravit se musí a jinou cestu pro objížďku nemáme. Navíc, když se ve Stožci opravoval most, jezdilo se tudy také, a to bylo v turistické sezoně. Teď tu není žádný cyklista a kromě toho park zastavil po Vltavské cestě veškerý odvoz dřeva,“ dodala starostka. Zásadním argumentem zůstává nutnost opravy silnice z Českých Žlebů. „Pokud bychom se postavili proti objízdné trase, oprava se konat nebude, kraj investuje jinam a my tu budeme dál jezdit po rozbité cestě. Nikdo z místních proti tomu neřekl ani popel. Dodavatelská firma dělá do deseti do jedenácti do večera, aby to stihla co nejdřív. My jsme upozornili ty, kteří Vltavskou cestu využívají jako přístupovou ke svým objektům, aby si zajistili v předstihu zásobování a cestu v těchto dnech využívali jen v nejnutnějších případech, a to se také děje. Já mám úředníky ráda, ale ať každý dělá to, co prospívá občanům a za co je placený z našich daní,“ uzavřela Zdeňka Lelková.