„První změnu jsme museli udělat jednak kvůli stavbě vodovodu a kanalizace v Chrášťanech a také se týkala lokality pro průmyslové využití přímo na katastru městyse u objektu čistírny odpadních vod, kde bychom v rámci Mikroregionu Chelčicko – Lhenického chtěli v budoucnu stavět kompostárnu. Na obě akce žádáme o dotaci a právě proto bylo třeba schválit změnu územního plánu,“ vysvětluje starostka Lhenic Marie Kabátová. Jen splnění veškerých legislativních kroků zabralo téměř rok.

Nyní chystají druhou změnu, která zahrnuje část území s plánovanou individuální výstavbou kvůli plánované přeložce a obchvatu Lhenic. Ten by měl vyřešit dlouhodobé dopravní komplikace při průjezdu městysem.