V lokalitě pod Hrabicemi mělo město volných šest stavebních parcel, ke kterým jsou přivedeny sítě a provizorní komunikace. Ta by se měla po zaplnění zbylých pozemků a dokončení stavební činnosti uvést do finální podoby. Již v prosinci loňského roku zastupitelé odsouhlasili snížení prodejní ceny za metr čtvereční zasíťovaných stavebních pozemků z devíti set korun na 592 koruny za metr čtvereční. Nicméně snížení ceny se projeví pouze u příjmu pro město, stavebníci, kteří by měli o pozemky na ZTV Hrabice zájem, musejí zaplatit k prodejní ceně navíc nově od letošního roku 21 procent jako daň za stavební pozemky.

Zastupitelstvo proto v prosinci pověřilo radu města zveřejněním záměru prodeje, což se stalo začátkem letošního roku. Zájem o pozemky ale nebyl nikterak enormní. To již dříve potvrdil vedoucí odboru hospodářského a bytového Martin Kalous. „Na vyvěšený záměr reagovali ve stanoveném termínu svou nabídkou pouze jediní zájemci a za jednu z parcel nabídli celkovou částku 674 tisíce korun bez DPH,“ uvedl k záměru prodeje Martin Kalous s tím, že na pozemek bude zřízeno pro město Vimperk předkupní právo, které bude z katastru nemovitostí vymazáno po kolaudaci domu. „Je to z důvodu, aby se zamezilo odkoupení pozemku za účelem jeho dalšího prodeje jiné osobě,“ vysvětlil vedoucí odboru.

Nebyla to ale nakonec jediná nabídka na odkoupení některého z šesti stavebních pozemků pod Hrabicemi, kterou se v pondělí zastupitelé zabývali. Prakticky vzápětí poté, co jednomyslně schválili prodej jedné, zvedli ruce i pro prodej další z parcel. Jak uvedl Martin Kalous, 9. března obdrželo město ještě jednu nabídku na odkoupení dalšího z pozemků od manželů, kteří bydlí ve Vimperku a mají zájem si na pozemku postavit rodinný dům.

Nabídka přišla sice až po sejmutí záměru z úřední desky, nicméně ještě před jednáním zastupitelstva, takže ji bylo možné na zastupitelstvu projednat. „Na tento pozemek nebyl v době zveřejnění záměru jiný zájemce. Nabízená cena za metr čtvereční bez DPH činí 592 koruny, takže v celkovém součtu se jedná o částku 697 968 korun bez daně,“ shrnul Martin Kalous.

Schválení prodeje druhého pozemku po svěšení zveřejněného záměru není podle Martina Kalouse nic protizákonného. „Zákon říká, že před rozhodnutím orgánu obce, kterému přísluší rozhodování o nakládání s nemovitostmi, musí být minimálně na patnáct dnů vyvěšen příslušný záměr. A to se stalo, takže zákon v tomto ohledu porušen nebyl,“ ujistil. Problém by podle jeho slov nastal ve chvíli, kdy by se na stejný pozemek přihlásili dva zájemci, jeden v řádném termínu, další po termínu. Pak by bylo na zastupitelstvu, zda by další nabídku akceptovalo a vzalo na vědomí při jednání o prodeji. V tomto případě se ale zájemce na daný pozemek hlásil jako jediný.

Město prodejem obou parcel získá do příjmové části rozpočtu celkem 1 371 968 korun, byť noví vlastníci budou muset v součtu zaplatit o 288 tisíc korun navíc na dani ze stavebních pozemků. Z nich ovšem město neuvidí ani korunu. A peníze, které připadnou z prodeje městu, by se měly vrátit do ZTV Hrabice. Již v prosinci loňského roku při projednávání možnosti snížit cenu pozemků totiž zaznělo, že cena by měla být snížena jen tak, aby se městu vrátily prostředky vložené do zasíťování parcel a nutné k dokončení ZTV v této části. To potvrdila i vedoucí finančního odboru MěÚ Vimperk Jana Králová. „Předpokládám, že by peníze získané prodejem parcel měly zůstat ve finanční rezervě právě pro tyto účely. V tuto chvíli to nicméně není nikde uloženo usnesením zastupitelstva a peníze budou součástí rezervy a předpokládám, že při schvalování dalšího rozpočtu se mohou objevit požadavky odboru investic na další prostředky do této lokality,“ doplnila.

Nová nabídka prodeje na zbylé parcely by na sebe neměla nechat dlouho čekat. „Počítám, že bych připravil podklady pro jednání rady města někdy začátkem dubna po dořešení schválených prodejů. Pokud by se ani po druhém záměru pozemky neprodaly, budeme řešit vyvěšení záměru opakovaně v průběhu roku,“ dodal Martin Kalous.